Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Concerncommunicatie

Communicatie / Utrecht / Utrecht / HBO

Voor de gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Concerncommunicatie. De functie is voor 24 - 32 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van 25 september 2017 tot en met 31 maart 2018.

Communicatiecollega met warm hart voor ICT, data en innovatie
Voor Concerncommunicatie zijn we op zoek naar een senior communicatieadviseur met passie voor technologische ontwikkelingen, data gedreven sturing en slimme ICT oplossingen. Iemand met verbindingskracht, visie en strategie, die de lopende ICT projecten verbindt, de organisatie meeneemt in ICT ontwikkelingen en medewerkers op een positieve en constructieve manier stimuleert in het nemen van verantwoordelijkheden op het gebied van digitaal werken en informatiebeveiliging. Iemand die techneuten met elkaar kan verbinden en communicatief vaardiger kan maken! Deze portefeuille is onderdeel van organisatieontwikkeling en data gedreven sturing en sluit aan op de strategische koers voor Utrecht Centraal.

Plek in de organisatie
Het Marketing- en Communicatienetwerk
Wat nodig is in Utrecht, staat ook centraal in onze communicatie. Medewerkers meenemen in organisatiekoers, betrekken en verbinden aan de opgaven in de stad, en samenhang en eenduidigheid borgen is waar ons communicatiehart sneller van gaat kloppen. We participeren buiten, halen buiten binnen, informeren en stimuleren. We ondersteunen samenwerking en het goede gesprek over opgaven met bewoners en partners in de stad, en tussen afdelingen. We zetten aan tot nadenken, reflectie en actie. We werken aan onze eigen ontwikkeling, dagen onszelf uit met nieuwe werkwijzen en methodieken en geloven in eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven en nemen. We zijn een centraal netwerk van ca 100 mensen verspreid over de organisatie. Jouw plek is het team concerncommunicatie dat zich bezig houdt met de communicatie binnen de organisatie en de bedrijfsvoering (ICT, Financien, HRM) en daarbinnen is jouw portefeuille ICT en data gedreven sturing.


Utrecht Centraal

Als vierde stad van Nederland groeit Utrecht snel door naar 400.000 inwoners. De Utrechtse bevolking is zeer divers. Veel studenten, nieuwe gezinnen die zich in Leidsche Rijn vestigen en Utrechters die al vele generaties in de stad wonen. Utrecht wil een stad zijn waar we samen met burgers en partners in de stad werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en werken aan een Inclusieve Stad en Gezonde verstedelijking van Utrecht. Waar innovatie leidt tot beter werk, betere dienstverlening en we zo van toenemende meerwaarde kunnen zijn voor de stad.

Gemeente Utrecht
De gemeentelijke organisatie heeft al behoorlijke stappen gezet in het neerzetten van een innovatief klimaat in samenwerking met de stad. We zijn aan het werk op verschillende sporen zoals een programma op data gedreven sturing, masterclasses op Innovatie met Informatie voor leidinggevenden, het sluiten van allianties met partners in de stad, het stimuleren van experimenten om tot slimme dienstverlening te komen en het bewust inzetten van andere werkwijze zoals design thinking en scrum.

Met de verhuizing naar het nieuwe Stadskantoor hebben wij een state of the art ICT infrastructuur. We nemen deel aan de landelijke pilots Digitale Agenda 2020 en behoren tot de kopgroep. Onze dataprojecten zijn gericht op meer waarde halen uit eigen en andermans data om zo onze producten, diensten en werkprocessen te innoveren. Het creëren van eigenaarschap en het op maat stimuleren, faciliteren van wat in de verschillende organisatie onderdelen speelt, zorgt voor een innovatief klimaat breed in de organisatie. We zijn nadrukkelijk bezig om met slimme oplossingen de grote opgaven in onze snel groeiende stad aan te pakken, zoals armoedebestrijding, energietransitie en mobiliteit.

Wie ben jij?
- Een snelle denker op complexe (organisatorische) vraagstukken die zich thuis voelt te midden van het krachtenspel tussen directie en politiek.
- Een strategische schaker en sparringpartner.
- Een flexibele teamspeler die uitstekend kan prioriteren.
- Een verbinder en spin in het web van communicatiecollega’s, directieleden en projectleiders uit de ICT-kolom.
- Een adviseur die zijn/haar eigen communicatiekracht en toegevoegde waarde uitstraalt; en die een Logeion niveau 4 opleiding heeft of een afgeronde C/senior communicatieadviseur opleiding.

Nog meer in huis?
Ben je ook nog omgevingsbewust, een netwerker en altijd de eerste die aanzet tot actie? Kan je uitstekend coördineren en prioriteren? Ben jij altijd bezig met je eigen ontwikkeling? En beschikbaar tot in ieder geval april 2018. Dan ontvangen we graag jouw reactie!

Functie eisen:
- Je beschikt over minimaal een afgeronde opleiding Hbo of hoger
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in communicatieadvies
- Je levert 2 referenties aan (deze dient te bestaan uit: 1. naam organisatie waar opdracht werd vervuld, 2. contactpersoon, 3. afdeling, 4. telefoonnummer contactpersoon)

Wensen:
- Je beschikt over een afgeronde een Logeion niveau 4 opleiding of een afgeronde C/senior communicatieadviseur opleiding
- Geef aan welke kennis je hebt van ICT, data gedreven sturing en technologische ontwikkelingen en hoe je dit hebt ingezet. Deze toelichting mag maximaal 1000 karakters groot zijn.
- Omschrijf je ervaring met het oplossen van een complex communicatievraagstuk: wat was je rol, wat waren jouw acties én wat gebeurde er door jou wat anders niet was gebeurd. En welke ervaring heb je waardoor we jou kunnen inzetten op deze klus? Deze toelichting mag maximaal 1000 karakters groot zijn.

Data matchgesprekken:

Eerste ronde:
- Maa 11 sep 11.00-13.30 uur

Tweede ronde:
- Maa 18 sep 16.00-17.00 uur
- Din 19 sep 16.00-17.00 uur

Reageren kan tot 3 september 2017.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV opsturen naar esther@doxa.nl. Of neem telefonisch contact op met Esther Busch op 070-2195571 / 06-57729553.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-3029040 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310