Human Resource
Vacature

HR Projectleider

HRM / Utrecht / Utrecht / WO

Voor het Openbaar Ministerie zijn we op zoek naar een HR Projectleider. Het is een tijdelijke opdracht voor 24 uur per week in Utrecht met een verwachte duur van 10 maanden.

Beschrijving Opdrachtgever
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de Politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.

Beschrijving directie/afdeling
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Het arrondissementsparket Midden-Nederland (MNL), gevestigd in Utrecht, levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving in de politieregio Midden-Nederland. De organisatie van het parket bestaat uit een vijftal afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, Onderzoeken, Interventies, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 280 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Midden Nederland.

Het parket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen, daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek.

Het AP MNL is in 2013 ontstaan uit een organisatorische fusie van het voormalig parket Lelystad en het voormalig parket Utrecht. Dit nieuwe parket vestigde zich in de zomer van 2013 in een voor de medewerkers nieuw onderkomen in de stad Utrecht. Dit nieuwe parket kende een moeizame start, waarbij te midden van majeure bezuinigingen een groot aantal werkprocessen maar ook wijzen van samenwerken moesten worden afgestemd, zowel intern (waarin “Utrechtse” en “Lelystadse” werkwijzen niet altijd op elkaar aansloten) als in de strafrechtketen (zoals met politie en rechtbank).

Het AP MNL was vanaf 2016 goed op weg met het verbeteren van de basis, en had verwacht dat deze lijn in 2017 stevig zou worden voortgezet. Maar mede door de impact van externe omstandigheden heeft die verbeterlijn zich in 2017 niet verder door kunnen zetten. Uiteindelijk krijgt het AP MNL het werk niet zo georganiseerd dat kader stellende prestaties worden behaald zonder dat daarbij een te hoge en ongezonde werkdruk wordt ervaren. Het parket komt daarnaast niet, of onvoldoende toe aan bijvoorbeeld innovatie, opleidingen en plezier in het werk.

Om de resultaten te kunnen blijven behalen zoals wij deze voor ogen hebben, is ook een verdere optimalisering van het HR-beleid binnen het parket noodzakelijk. Ingegeven door het landelijke veranderprogramma OM2020 staat het parket voor een aantal stevige veranderopgaven; deels gericht op de inrichting en aansturing van de organisatie en de hieruit voortvloeiende manier van werken. Anderzijds gericht op een forse personele transitie waarbij het in beweging brengen van medewerkers een belangrijk onderdeel is.

Wij zijn daarom op zoek naar een stevige HR-projectleider die ons helpt de veranderopgave inzichtelijk te maken en ondersteuning biedt bij de realisatie van deze opgave.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De HR-projectleider zal bij de start van de opdracht een quick-scan uitvoeren om de veranderopgave van het parket scherp te krijgen onderverdeeld naar:
- Aansturing/leiderschap (de veranderkracht)
- Inrichting van de organisatie
- Cultuuraspecten/werkklimaat
- Personele transitie

De HR-projectleider formuleert op basis van een door hem/haar uitgevoerde quick-scan een advies hoe de veranderopgave vormgegeven kan worden, welke ondersteuning hiervoor noodzakelijk is, inclusief een planning en mijlpijlen.

Parralel aan de uitvoering van de quick-scan van de organisatie gaat de HR-projectleider aan de slag met een aantal HR-projecten gericht op het inzichtelijk maken van de kwalitatieve en kwantitatieve formatie en bezetting, op inzetbaarheidsvraagstukken en op het matchen van aanbod op de beschikbare capaciteit. In samenwerking met de zittende HR-adviseurs worden op deze onderwerpen verbeteracties uitgezet.

Wij zijn gezien onze vraag op zoek naar een zeer ervaren stevige HR professional die ervaring heeft met het begeleiden van verandertrajecten in de publieke sector in een complexe/dynamische omgeving, maar tegelijkertijd ook zelf met pragmatische HR-vraagstukken aan de slag kan. De HR projectleider beschikt over een scherp analytisch vermogen en is in staat analyses te vertalen naar een concrete aanpak waarin ieders rol en verantwoordelijkheid helder is. De kandidaat is een volwaardig sparringpartner van de Parketleiding en weet het management (zoals afdelingshoofden) en de HR-adviseurs richting te geven en hen te enthousiasmeren in de in te zetten verbeteracties. Ervaring met het ARAR is een pré.

Functie eisen:
- Je beschikt over een afgeronde WO opleiding (PA / HRM)
- Je hebt minimaal 2 veranderprojecten uitgevoerd binnen de Rijksoverheid
- Je beschikt over 2 jaar relevante en aantoonbare projectmanagementervaring
- Je hebt jezelf in de afgelopen 3 jaar zich minimaal 2 jaar bezig gehouden in de pragmatische uitvoering van HR-projecten
- Je hebt ervaring met het uitvoeren van een quick-scan

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het profiel, stuur dan jouw motivatie naar Sjoerd Heijkoop via sjoerd@doxa.nl / 06 57735404
Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310