Human Resource
Vacature

Jobhunter

HRM / Den Haag / Zuid Holland / HBO

Doxa HR is op zoek naar een Jobhunter voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat om een tijdelijke functie voor ongeveer 20 uur per week.

Opdrachtgever
Het Expertisecentrum organisatie en personeel (EC O&P), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, levert de tweedelijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren.


Het UBR|EC O&P draagt daarmee bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid, het juiste personeel op de juiste plaats, een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving, een goede organisatie-inrichting en -structuur en gedegen arbeidsjuridisch advies.


Het UBR|EC O&P verrijkt het Rijk met kennis en kunde en is actief en afnemergericht.  EC O&P/Workflow is gefocust op het ‘naar werk’ begeleiden van mensen, met de mens als uitgangspunt. Het organisatiebelang van onze opdrachtgevers is hierbij leidend.


De vraag naar de dienstverlening van Workflow is erg groot. Veel departementen vragen in het kader van het VWNW-beleid en ter ondersteuning in vrijwillige mobiliteitstrajecten om inzet door Workflow. Team ]obsearch levert een significante bijdrage in de zoektocht naar ander werk voor kandidaten. Binnen het Transferium is er nu een instroom van 20 kandidaten per juli 2017, welke intensief begeleid moeten worden door een jobhunter. Hiervoor is momenteel intern Workflow geen capaciteit aanwezig. Het is van belang dat er op korte termijn een ervaren jobhunter wordt ingezet.

Functieomschrijving
De werkzaamheden van de Jobhunter betreffen:
- De bemiddeling van mobiliteitskandidaten naar ander werk, met name binnen de Rijksoverheid en het ABP-domein.
- Het proactief creëren van kansen voor kandidaten bij het vinden van ander werk.
- Het duurzaam, opzetten, onderhouden en uitbreiden van een organisatie gebonden netwerk van werkgevers (met name) binnen de Rijksoverheid en de ABP-sector om medewerkers van de Rijksoverheid aan ander werk te helpen.
- Het ondersteunen en faciliteren van trajectbegeleiders en hun kandidaten bij het vinden van ander werk (tijdelijk dan wel vast) door het netwerk en de eigen kennis van de arbeidsmarkt actief te benutten.
- Het (mede) bedenken en ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten die mobiliteit (al dan niet gericht op specifieke doelgroepen dan wel ketens) stimuleren en bevorderen.
- Het adviseren van het management bij (acties gericht op) in-, uit- en doorstroom op basis van trends en analyses.
- Actieve participatie aan de verdere professionalisering van ]obsearch binnen EC O&P/Workflow.
- Het leggen en onderhouden van contacten met (markt)partijen die soortgelijk werk doen, oftewel organisaties die eveneens medewerkers ‘naar werk’-begeleiden en een eigen netwerk (bijvoorbeeld gericht op een specifieke doelgroep) hebben opgebouwd.
- Het waar nodig aangaan van samenwerkingsrelaties met (markt)partijen.

Functie-eisen
- Je bent een bruggenbouwer en in staat mensen op een natuurlijke manier te verbinden.
- Je hebt recente (aantoonbare) ervaring  in een vergelijkbare functie. Je hebt affiniteit met het onderwerp mobiliteit en begrijpt op welke manier je partners binnen de Rijksoverheid bij elkaar brengt.
- Je beschikt over een warm én actueel netwerk binnen de Rijksoverheid, maar vooral binnen het ABPdomein.
- Je beschikt ten minste over een afgeronde HBO-opleiding en bent in staat je te profileren als partner in business.
- Je bent een constructieve gesprekspartner op diverse niveaus (relaties, opdrachtgevers, kandidaten, directe collega’s en management) en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Je bent ervaren in het opzetten en onderhouden van een regionaal netwerk en kan dit aanwenden voor de plaatsing van kandidaten.
- Om de functie goed te kunnen vervullen ben je bekend met actuele trends op de arbeidsmarkt (overheid en (non)profit) én bewezen capabel om arbeidsmarktanalyses te maken.
- Je bent verder erg goed in staat alle contacten en afspraken nauwkeurig vast te leggen in het administratieve systeem.

Competenties
Voor de functie van Jobhunter zijn de volgende competenties vereist:
- Je kunt samenwerken vanuit een zelfstandige positie, waarbij je initiatieven tot overleg neemt, samenwerking met concurrenten niet schuwt en samenwerking met veelbelovende partijen zoekt.
- Je bent een communicator, je bent omgevingsbewust en sensitief.
- Je bent uiterst resultaatgericht en in staat zodanig te handelen dat het vooraf vastgestelde doel wordt bereikt.
- Je bent  initiatiefrijk en ondernemend, ziet overal kansen en benut deze succesvol.
- Je bent energiek en in staat gedurende een langere periode hard te werken en de gedrevenheid vast te houden.
- Je bent in staat relaties (binnen en buiten de organisatie) te ontwikkelen, bestendigen en benutten.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan jouw motivatie en CV naar Pim Leusink – Pim@doxa.nl / 06 41115950Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310