Human Resource
Vacature

P&O Adviseur - casemanagement / verzuim

HRM / Amsterdam / Noord-Holland / HBO

Voor de gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een HR Adviseur met specialisatie casemanagement / verzuim voor 16 uur in de week. Het is een tijdelijke functie vanaf begin mei tot augustus. Er is een mogelijkheid tot verlenging.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij levert ondersteuning en advies op het gebied van Personeel en organisatie aan managers en medewerkers bij hun opgave voor de stad. Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam.

Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid.

Personeel en Organisatieadvies zet zich in op het vlak van:
• Het verder verbeteren van de uitvoerende processen, het vereenvoudigen en eenduidig maken van de overige HR adviesprocessen, het standaardiseren van formulieren en het stroomlijnen en uniformeren (van de toepassing) van regelgeving.
• Het opleiden van medewerkers wat betreft kennis en vaardigheden, het doorvoeren van een cultuurprogramma gericht op gedragsverandering en het inrichten van keten- en processturing.
• Verwachtingenmanagement, verandermanagement en communicatie richting gebruikers en medewerkers.
• Het ontwikkelen van de adviesfunctie binnen de organisatie, in een richting waarbij de manager centraal staat in de advisering, maar wel vanuit een focus gericht op het belang van de gehele organisatie.

Werkzaamheden
Taken van de P&O adviseur zijn onder meer:
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over P&O vraagstukken die spelen binnen de organisatie;
- Ondersteunen en coachen van leidinggevenden die in regie zijn over de meest adequate aanpak en dossiervorming;
- Analyseren van de eigen caseload verzuimdossiers afstemmen met arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen en het bewaken van de voortgang en acties en afspraken volgens de wet verbetering Poortwachter;
- Implementeren van P&O beleid en helpen realiseren van de opgave binnen de organisaties waar de adviseur werkt. Waar nodig neemt de adviseur deel aan projectgroepen;
- Analyseren en waar nodig opstellen van managementinformatie op gebied van P&O.

Heb je interesse, stuur dan jouw motivatie en CV naar Sjoerd Heijkoop.
Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310