Communicatie
Vacature

Senior communicatieadviseur

Communicatie / Den Haag / Zuid-Holland / WO

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn wij op zoek naar een Senior communicatieadviseur. De functie is voor 32 - 36 uur per week. De functie is voor 3 maanden, met optie tot verlenging.

Werken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betekent dat je je begeeft in een dynamisch maatschappelijk speelveld waarin je een bijdrage levert aan het behartigen van de gemeentelijke belangen en ondersteuning biedt aan de gemeentelijke uitvoering.

Wat ga je doen?
- Kaderstelling en ontwikkeling van communicatiebeleid, communicatieadvisering en verwoorden van VNG standpunten. Dit op met name strategisch niveau.
- Ontwikkelen van het strategisch beleid voor meerdere communicatievelden;
- Adviseren bij communicatievraagstukken van strategische aard met een complex en zeer gevoelig karakter;
- Initiëren, opzetten, adviseren over en sturen/regisseren van integrale, strategische ontwikkelings - en uitvoeringstrajecten op het gebied van communicatie;
- Deelnemen aan (multidisciplinaire) projectteams en -overleggen;
- Aansturen en coördineren van de algehele ontwikkeling, opzet en inhoud van communicatieproducten/-middelen;
- Verzorgen van de strategie en kaderstelling t.a.v. de ontwikkeling en inzet van communicatieproducten/-middelen;
- Onderhouden van externe contacten in complexe situaties of situaties met een hoog afbreukrisico;
- Toelichten, uitdragen en verkrijgen van draagvlak voor VNG belangrijke issues, boodschappen en (beleids)standpunten (pro-actief en reactief), op strategisch en/of politiek/bestuurlijk en topambtelijk niveau.

De organisatie:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar leden een platform. De gemeenten moeten worden gesteund in hun ambities om zich verder te ontwikkelen als eerste overheid, én worden ondersteund in het aangaan van alle uitdagingen die zij ondervinden.
Het bureau in Den Haag ondersteunt de governance van de vereniging en voert regie over de VNG bedrijven. Het topmanagement bestaat uit een Algemeen Directeur, een plaatsvervangend Algemeen Directeur (gericht op de interne organisatie) en vier Beleidsdirecteuren die elk één van de volgende overkoepelende beleidsthema’s aansturen:
1. Gezonde en veilige leefomgeving
2. Integratie en participatie
3. Vertrouwen in en de kwaliteit van de lokale democratie
4. Informatiesamenleving
Zo stelt de VNG de maatschappelijke opgaven centraal en organiseert het beleidsoverstijgend werken op verschillende vraagstukken.

De afdeling Communicatie:
Binnen de afdeling Communicatie werk je mee aan het invullen van de strategische adviesfunctie van de afdeling aan de Algemene directie en de beleidsafdelingen. Speerpunten van de afdeling zijn:
- Beeldvorming en merk(stijl) VNG en gemeenten
- Corporate communicatie, inclusief corporate middelen (o.a. website en intranet)
- Communicatiestrategie, waaronder onder meer webcare, mediastrategie, content strategie en interne communicatie
- Communicatieadvies, woordvoering en ondersteuning aan algemene en beleidsdirectie, projecten/programma/s en bedrijven
- Interne communicatie

Wie ben jij?
- Academisch werk en denk niveau
- Minimaal 10 jaar relevante werkervaring
- Diepgaande kennis van de ontwikkelingen binnen en achtergronden van het werkterrein en de externe werkomgeving van de VNG;
- Diepgaande kennis van bestuurlijke en beleidsprocessen;
- Kennis van en ervaring met procesmanagement;
- "state of the art" vakinhoudelijke kennis;
- Uitgebreide kennis van het mediaveld en ervaring in het omgaan met vertegenwoordigers hiervan;
- Diepgaande kennis van en ervaring met communicatieprojectmanagement;
- Vaardigheid in het kunnen opbouwen en onderhouden van een voor de VNG van belang zijnde relatienetwerk.
- Ervaring binnen het sociaal domein is een sterke pré.

Competenties:
- Anticiperen
- Omgevingsbewustzijn
- Initiatief
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht
- Netwerkvaardigheid
- Snel schakelen
- Conceptuele flexibiliteit

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate via telefoonnummer 06 828 11 603.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310