Human Resource
Vacature

Teamleider

HRM / Utrecht / Utrecht / HBO

Voor de Provincie Utrecht zijn we op zoek Teamleider voor de afdeling Cultuur, Erfgoed en Recreatie. Het gaat om een tijdelijke functie voor minimaal 6 maanden. Het is een fulltime functie en de start is zo spoedig mogelijk.

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.


Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving (LFO) staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we niet alleen aan het beleid voor deze werkvelden, we zorgen ook voor de uitvoering ervan en voor ‘groene vergunningverlening’. Bijvoor¬beeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling en Hart van de Heuvelrug. Dit alles doen we steeds meer in samenwerking met onze partners in de regio.
Naast deze domeinopgaven zijn er ook concernopgaven waaraan ons domein een bijdrage levert, vooral vanuit onze inhoudelijke expertise. Denk aan de opgaven Omgevingswet, Ruimtelijk economische strategie, Energietransitie (klimaatopgave) en Versterken strategisch vermogen.

Het domein is in 2017 gevormd vanuit enkele uitvoerende en beleidsafdeling. Het domein is nog volop in ontwikkeling vanuit het principe ‘organisch veranderen’ in de richting van matrix-sturing.
We werken binnen het domein LFO met zo’n 320 enthousiaste en kundige medewerkers die met overtuiging willen bijdragen aan een nog mooiere provincie. Zij werken op basis van een heldere opdracht, waarin is bepaald aan welke doelen bijgedragen moet worden, welke resultaten behaald moeten worden, binnen welke tijd en met welke middelen. Bij het brede karakter van het domein horen slagvaardigheid, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid, strategie en creativiteit.
Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel.

Team Cultuur, Erfgoed en Recreatie (CER)
Het team CER is een beleidsteam bestaande uit 30 medewerkers. Het team wil bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving in de provincie Utrecht. Voor Cultuur en erfgoed houden wij ons daarom bezig met de zorg voor en beleefbaarheid van erfgoed en cultuur, en we investeren in de ontwikkeling van mensen. Dat doen we bijvoorbeeld door het erfgoed in stand te houden door te investeren in de restauratie van Rijksmonumenten, maar ook door cultuureducatie op scholen en educatie in bibliotheken.
Voor recreatie en toerisme willen we bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de provincie; en dan niet alleen voor toeristen, maar ook voor recreanten. Daarvoor willen we onder meer een goed functionerend netwerk van routes en recreatieve voorzieningen uitbouwen.

Wat ga je doen
Van jou wordt verwacht dat je invulling geeft aan de taken van de teamleider van team CER. Als waarnemend teamleider zijn dit primair de HRM-taken voor het team.
Daarnaast ben je, samen met de domeinmanager en andere teamleiders, lid van het afdelingsmanagementteam (MT-LFO) en medeverantwoordelijk voor de sturing van het domein. Je draagt bij aan de opbouw en verdere ontwikkeling van het domein.

Wat verwachten wij

Functie-eisen
- Je hebt een voltooide opleiding op minimaal HBO-niveau
- Je hebt recente aantoonbare ervaring als HR-manager voor hoogopgeleide professionals
in de afgelopen 3 jaar
- Je hebt recente aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (minimaal 1 jaar) in de afgelopen 5 jaar ?
- Wij verwachten dat de nieuwe teamleider fulltime beschikbaar is en op korte termijn kan starten.

Functiewensen

Persoonlijke eigenschappen:
- initiatiefrijk en omgevingsbewust
- toekomstgericht en daadkrachtig (durft beslissingen te nemen en bent in staat die beslissingen vervolgens helder en zorgvuldig te communiceren)
- persoonlijke sensitief en je toont verbindend leiderschap
- communicatief en gericht op samenwerking

Vaardigheden:
- Je bent een echte people-manager. Je stimuleert, faciliteert en initieert daar waar nodig de professionalisering van medewerkers. Je stuurt op mobiliteit en loopbaanontwikkeling van medewerkers in jouw team. Je stimuleert het ondernemend vermogen van de medewerker, wat noodzakelijk is voor continue verbetering en verandering van onderaf. Je zet medewerkers in binnen het proces op basis van de opgave die er ligt en de persoonlijke ontwikkelwensen van medewerkers. Open communicatie en bouwen aan vertrouwen zijn essentieel om het beste uit medewerkers te halen. Dit betekent aandacht geven aan eigen betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en zorgen voor persoonlijk contact met de medewerker Van jou als people-manager wordt verder verwacht dat je samen met de senioren bekijkt hoe beschikbare deskundigheid binnen het team zo goed mogelijk kan worden ingezet.

- Je draagt daarnaast bij aan vernieuwingen en verdere ontwikkeling van het domein op het vlak van HRM-ontwikkeling.
- Je bent vertrouwd met het werken in een beleidsteam van een overheidsorganisatie

Kennis:
- Je hebt aantoonbare ervaring als HR-manager voor hoogopgeleide professionals en kennis van recente ontwikkelingen op HR-gebied
- Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie en kennis van een matrixgestuurde organisatie

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel, stuur dan jouw motivatie en CV naar Sjoerd Heijkoop via Sjoerd@doxa.nl / 06 57735404Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310