Communicatie
Vacature

Adviseur Public Affairs

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /

Voor de Raad voor de Rechtspraak zijn wij op zoek naar een Adviseur Public Affairs. De functie is voor 24 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van maandag 25 maart 2019 tot zondag 1 september 2019.

De adviseurs zijn de spil van de public affairs van de Rechtspraak, signaleren veranderingen in het bestuurlijke en politieke krachtenveld en zijn het belangrijkste aanspreekpunt van de Raad bij contacten met bestuurlijke en politieke relaties. Taken en verantwoordelijkheden:

• Je volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en signaleert trends die van invloed kunnen zijn op de rechtspraak; 
• Je adviseert de Raad over maatschappelijke en politieke risico’s en kansen;
• Je onderhoudt het netwerk van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke relaties van de Raad;
• Je legt en onderhoudt contacten met voor jouw functie relevante personen en organisaties, met name met de Tweede en Eerste Kamer, en organiseert zowel in- als extern coalities om steun en medewerking te verkrijgen;
• Je adviseert de Raad over het onderhouden en de vormgeving van contacten met bestuurlijke en politieke relaties;
• Je begeleidt en ondersteunt de leden van de Raad bij formele en informele contacten met commissies en leden van de Eerste en Tweede Kamer;
• Je vormt samen met overige medewerkers van het bureau en de Rechtspraak projectteams, die uitvoering geven aan het public affairsbeleid op afzonderlijke dossiers, zoals een adequate financiering van de Rechtspraak;
• Je vertaalt in overleg met de persvoorlichters en de redactie publiciteit over de rechtspraak naar bestuurlijke kansen en uitdagingen en vice versa.

De adviseur public affairs is een geboren netwerker met een buitengewoon goede bestuurlijke en politieke antenne, die de kunst verstaat verschillende belanghebbenden binnen en buiten de Rechtspraak met elkaar te verbinden:

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
• Je laat zien dat je een uitstekend inzicht hebt in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
• Je bent goed bekend met parlementaire politiek;
• Je bent een stevige adviseur, hebt ervaring in alle fases van het adviesproces en kunt omgaan met - en afstemmen van uiteenlopende en soms tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg;
• Je bent autonoom in opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen en urgenties.
• Je beweegt je zonder moeite in een complexe organisatie;
• Je hebt een grote sociale intelligentie en analytisch vermogen;

Achtergrond opdracht:
De positie van het slachtoffer in de rechtspraak. Rechters die dichter bij de mensen kunnen staan. De dreigende onbalans tussen de staatsmachten. Voorbeelden van de intensieve discussie over het functioneren van de rechtspraak die wordt gevoerd. De Rechtspraak is de afgelopen jaren de dialoog aangegaan met de omgeving en laat zijn stem horen in het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming. Samen met de gerechten vervult de Raad voor de rechtspraak daarin een belangrijke rol. In dit verband zoekt de afdeling communicatie van het bureau van de Raad voor de rechtspraak ter vervanging tijdelijk een: Adviseur public affairs (24 uur)

Waar ga je werken?
De afdeling communicatie is onderdeel van het bureau van de Raad voor de rechtspraak. De afdeling bestaat uit 15 vaste en tijdelijke medewerkers, waarvan 2 public affairsadviseurs. De afdeling is naast de public affairs verantwoordelijk voor mediacontacten, nieuwsvoorziening via internet en andere eigen media, publiekscommunicatie, communicatieadvies en organisatie van evenementen. Dit gebeurt in samenwerking met de rechtbanken, gerechtshoven, colleges en Hoge Raad.

Functie eisen:
- Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van parlementaire politiek (5 jaar)
- Ruime ervaring in alle fases van het adviesproces en kunt omgaan met - en afstemmen van uiteenlopende en soms tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg (5 jaar)
- Competenties: 
* Uitstekend inzicht in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen
* Je bent een stevige adviseur, je bent autonoom in opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen en urgenties.
* Je beweegt je zonder moeite in een complexe organisatie; Je hebt een grote sociale intelligentie en analytisch vermogen.

Wensen:
- Academisch werk- en denkniveau;

Gesprekken vinden plaats op 21 maart 2019.

Als je voldoet aan het profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate via telefoonnummer 06 828 11 603.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310