Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie

Overheid / Loosdrecht / Noord-Holland /Voor de gemeente Wijdemeren zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie. De functie is voor 32 uur per week. Deze opdracht is voor 12 maanden (z.s.m. starten, uiterlijk 1 september). Standplaats: Loosdrecht

Organisatie
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Samenwerken met inwoners
Voor de gemeente Wijdemeren staan inwoners centraal. Dit komt in 2020 onder meer tot uiting in een dienstverleningsvisie en het verder toesnijden van het communicatiebeleid op de behoefte van inwoners. Ingegeven door de organisatieversterking, het dorpenbeleid, de Omgevingswet en de duurzaamheidsagenda zet de organisatie in op een andere manier van werken. Belangrijke elementen daarbij zijn: proactief en transparant, gebiedsgericht, oplossingsgericht, zelfredzame en betrokken inwoners. We houden de lijnen kort en zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor een ieder die wil bijdragen aan sterke kernen

Opdracht
Door de Omgevingswet gaat er veel veranderen voor inwoners, bedrijven, organisaties, maar ook voor medewerkers van gemeente Wijdemeren. Zo komt er meer ruimte voor initiatieven vanuit de dorpen van Wijdemeren en een andere manier van werken voor onze medewerkers. Participatie en communicatie zijn hierbij de kernwoorden. Om dit proces te ondersteunen zijn we op zoek naar een communicatieadviseur voor de projectorganisatie implementatie Omgevingswet. Een communicatieadviseur die het leuk vindt om zowel te denken als te doen. Je eerste focus ligt bij de omgevingsvisie, één van de bouwstenen van de Omgevingswet. Hiervoor was al een basis participatie- en communicatieplan ontwikkeld. Vanwege de Coronamaatregelen moet dit plan tegen het licht worden gehouden en inventieve aanvullende manieren worden gezocht om inwoners van Wijdemeren optimaal te kunnen betrekken in het participatietraject.
Naast het verrijken van het plan voer je het in het najaar van 2020 ook uit. Daarnaast ga je actief deelnemen aan het programmateam Omgevingswet, zowel op strategisch als praktisch niveau. Jij zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In eerste instantie is je inzet gericht op interne communicatie. Later zal er meer nadruk komen op communicatie en participatie met inwoners en ondernemers. Ingegeven door de komst van de Omgevingswet en het dorpenbeleid wil de gemeente het huidige participatiebeleid evalueren en meer laten aansluiten bij de manier van samenwerken met inwoners. In jouw rol als communicatieadviseur lever je een bijdrage aan deze organisatie brede vernieuwing. In voorkomende situaties vragen we jouw deskundigheid bij het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen voor andere onderwerpen voor het team Beleid en Ontwikkeling.

Minimumeisen / knock-outcriteria
- Je levert een CV van max 5 a4/
- Je levert 2 referenties
- Je levert een motivatiebrief van 1 a4
- Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 8 jaar in een gemeentelijk organisatie;
- Aantoonbare werkervaring met het opstellen en begeleiden van communicatie- en participatietrajecten voor omgevingsvraagstukken (geef minimaal 5 voorbeelden en voeg toe als aparte bijlage in het cv);
- Minimaal 32 uur beschikbaar.

Gunningscriteria
- Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie;
- Aantoonbare werkervaring met het trainen en coachen van medewerkers op het gebied van communicatie en participatie;
- Aantoonbare werkervaring met factor C;
- Beschikbaar per 1 september 2020.

Competenties
- Je toont eigenaarschap:
- geeft en neemt verantwoordelijkheid;
- komt afspraken na.
- Je bent eigentijds en vernieuwend:
- is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit
- denkt in mogelijkheden.
- Je werkt inclusief:
- werkt samen;
- praat met en niet over medewerkers.
- Je bent professioneel: - voorbereiding is 90% van het succes;
- rondt af wat is begonnen.
- Je bent benaderbaar:
- waardeert en spreekt aan;
- luistert en verwelkomt meningen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 augustus 2020.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Sabrina Ben Ayachi: 06 132 88 462
Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310