Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Sociaal domein

Overheid / Zwolle / Overijssel /Voor de gemeente Zwolle zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Sociaal domein. De functie is voor 24 uur per week. Deze opdracht loopt van 1-10-2020 t/m 1-10-2021. Standplaats: Zwolle

Achtergrondinformatie
De communicatieadviseur wordt ingezet t.b.v. het beleidsterrein Sociaal Domein en Sociale Wijkteams.
De functie van communicatieadviseur valt binnen de discipline communicatieadvisering projecten. Vanuit deze functie werk je nauw samen met de strategisch adviseur/woordvoerder, de senior communicatieadviseur en de overige communicatieadviseurs binnen de afdeling communicatie.
Onderwerpen waar de communicatieadviseur voor wordt ingezet zijn:

Nalevingscommunicatie
:
Binnen het sociaal domein start in september/ oktober het project nalevingscommunicatie. Vier werkgroepen (o.a. TIEM, SWT) gaan inventariseren welke contactmomenten en vormen van communicatie zij hebben met inwoners die te maken hebben met de Participatiewet. Wat gaat goed, wat ontbreekt en kan anders? En hoe kan het begrijpelijker en kunnen we technieken van gedragsverandering zo inzetten dat inwoners zich aan de regels houden en minder geneigd zijn om te frauderen? Er wordt ook wel gezegd: handhaving/ naleving = communicatie = gedragsbeïnvloeding. Zodra dit voor de Participatiewet is uitgewerkt, starten er werkgroepen voor de Wmo en Jeugd. Een meerjarig project dus.

Sociaal wijkteam:
Eind dit jaar volgt de evaluatie van het Sociaal wijkteam. Verwachting is dat het wijkteam onderdeel blijft van de gemeente Zwolle – en dus niet alsnog een zelfstandige organisatie wordt. Met Ruben de Vos (teamleider SWT), Jalmar en John zijn gesprekken gevoerd over de website van het Sociaal wijkteam. De aanbesteding van de nieuwe website valt mooi samen met de evaluatie. En brengt vragen aan het licht als: Wat wil het wijkteam met de dienstverlening? Wat zijn focuspunten van het wijkteam? Welke rol heeft de website in de dienstverlening? De site willen we anders inrichten, maar hoe? Blijven we werken met een zelfstandige uitstraling en dus ook eigen website? Of integreren we de website op Zwolle.nl? Een mooi identiteitsvraagstuk, die bepalend is voor de website en alle andere communicatiemiddelen van het Sociaal wijkteam.

Armoede:
Half september wordt een nieuwe start gemaakt met het netwerkteam armoedebestrijding, dat dan deels een nieuwe samenstelling heeft. Verschillende collega’s binnen onze organisatie houden zich met armoedebestrijding bezig. Tot dusver ontbreekt echter een gezamenlijke opdracht. Daardoor zijn communicatie-uitingen tot dusver versnipperd en ad hoc. Effecten van de uitingen monitoren we niet. De verschillende doelgroepen (ouders/ scholen, werkende armen, ondernemers) willen we op gerichte wijze beter en in grotere getalen bereiken. Communicatie rondom preventie, maar ook over de nieuwe armoeregelingen die eind dit jaar worden ingevoerd. Er is ook behoefte aan creatieve invalshoeken om de doelgroepen te bereiken.

Functieprofiel
De communicatieadviseur dient te voldoen aan onderstaand functieprofiel.
Als communicatieadviseur ben je betrokken bij programma’s en projecten binnen de gemeente Zwolle. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan programmaleiders en projectleiders en bent sparringpartner voor collega's. Je weet wat er in de buitenwereld speelt en weet dit te vertalen in een effectief advies. In je advisering houd je rekening met de communicatieve uitgangspunten van de gemeente. Je draagt daarmee bij aan de beeldvorming van de gemeente Zwolle. Je bent verantwoordelijk voor de volle breedte van je advies, zowel voor het tactische niveau daarvan als de uitvoering.Flexibel, stressbestendig, resultaatgericht, omgevingsbewust en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijk verhoudingen zijn sleutelwoorden. Je weet de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar een advies voor jouw projecten. Daarbij weet je in te schatten welke onderwerpen bestuurlijk gevoelig zijn.
Voor collega's ben je een klankbord en een stevige gesprekspartner op relevante maatschappelijke en politieke thema's. Door je omgevingsbewustzijn weet je verschillende belangen te wegen, zodat je een onderbouwd en richtinggevend advies kunt geven. Gedragsbeïnvloeding is een onderdeel van je advisering. Vanzelfsprekend ben je in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends op landelijk, regionaal en lokaal te duiden en in je adviezen te betrekken.
Bij drukte weet je overzicht te houden en de juiste prioriteiten te stellen. In je contacten met je opdrachtgevers ben je een stevige gesprekspartner die op een plezierige wijze adviseert en het een uitdaging vindt om het beste communicatieve resultaat te bereiken. Dat je gevoel hebt voor politieke en bestuurlijke verhoudingen spreekt vanzelf. Verder ben je een teamspeler, die in staat is verschillende belangen en oplossingen op een creatieve manier te verbinden.Vertrouwen, verbinden, verantwoordelijkheid en vakmanschap zijn begrippen die bij jou passen.

Functie eisen
- Je levert een CV van max 3A4
- Je levert een motivatiebrief
- Je hebt een afgeronde Communicatie opleiding op HBO/WO niveau
- Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring bij de overheid in een communicatieadviesfunctie.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Sabrina Ben Ayachi: 06 132 88 462
Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310