Communicatie
Vacature

Senior Communicatieadviseur

Communicatie / Naaldwijk / Zuid-Holland / HBO

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur. De functie is voor 24 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie vanaf 13 augustus 2018 voor 6 maanden, met optie tot verlenging.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Personeel, Ontwikkeling, Organisatie en Communicatie (POOC) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource en Communicatie. Het onderdeel Personeel, Organisatie en Ontwikkeling doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Het onderdeel Communicatie doet dit door samen met de afdelingen communicatiestrategieën, -plannen en -middelen te ontwikkelen. Ze staan de afdelingen proactief bij in hun communicatie, voorlichting en woordvoering. Daarnaast zijn zij leidend in representatie, intranet, de website en nieuwe media.

Opdracht
Voor tijdelijke vervanging in verband met uitval van de Senior Communicatieadviseur zoeken wij een inspirerende collega met gemeentelijke ervaring en bekendheid met de dynamiek tussen de ambtelijke organisatie, bestuur en politiek. Je bent sterk in het ‘van buiten naar binnen’ denken en weet dit te vertalen in strategische en concrete adviezen gericht op communicatie en burgerparticipatie. Uiteraard ben je sociaal en schriftelijk vaardig.

Je bent een ervaren communicatieadviseur die een stevige gesprekspartner is voor het managementteam en de ambtelijke organisatie. Als senior communicatieadviseur ben je de verbindende schakel tussen het management en het communicatieteam. Je hebt een duidelijke, maar brede, visie op het gebied van communicatie en kan dit vertalen naar communicatiebeleid. Het adviseren bij omvangrijke projecten op diverse vakgebieden gaat je goed af, met name op het gebied van corporate communicatie. Je bent in staat om de gemeentelijke organisatie, maatschappelijke organisaties en de 100.000+ inwoners dichter bij elkaar te brengen. Schakelen tussen bestuurlijke advisering en het co-creëren van communicatie-uitingen gaat je makkelijk af. Je bent goed in het creëren van draagvlak en je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van (crisis)communicatie. Je draait mee in de gemeentelijke piketregeling voor o.a. crisiscommunicatie.

Taken:
- Je coördineert, als meewerkend voorman/vrouw, de activiteiten van de communicatiecollega's;
- Je bent sparringpartner voor de teamleider op organisatorische vraagstukken en teamontwikkeling en voor je teamgenoten fungeer je als klankbord en heb je een stimulerende rol;
- Samen met collega’s in het team adviseer en ondersteun je de organisatie op het gebied van zowel de interne als externe communicatie, inclusief woordvoering;
- Je bepaalt de in te zetten communicatiemiddelen, waaronder social media, rekening houdend met de aard en de samenstelling van de doelgroepen;
- Je zorgt ervoor dat de communicatieaanpak juist en op tijd wordt uitgevoerd en stemt deze af met de collega’s. Je bent alert op actualiteiten en neemt deze mee in je planning.

Functie eis:
- Uiterlijk per 13 augustus 2018 beschikbaar;

Wensen:
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie (niveau communicatieadviseur C) (20 punten);
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur op het gebied van corporate communicatie in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
- Aantoonbare werkervaring met een coördinerende rol in een team van communicatieprofessionals (20 punten);
- Aantoonbare werkervaring met woordvoering (10 punten);
- Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (5 punten);
- Aantoonbare kennis van en werkervaring met crisiscommunicatie en Factor C (5 punten);

Competenties, deze worden getoetst in het matchgesprek:
- Samenwerken;
- Resultaatgerichtheid;
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Organisatiesensitiviteit;
- Klantgerichtheid;
- Aanpassingsvermogen.

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandagochtend 30 juli.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate of Sacha Moerman via telefoonnummer 06 828 11 603 of 070 3626339.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310