Communicatie
Vacature

Senior Communicatieadviseur Beleidsterrein Natuur

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /Voor de Provincie Zuid-Holland zijn we op zoek naar een senior communicatieadviseur voor het Beleidsterrein Natuur. Het gaat om een tijdelijke functie van 32 uur per week. Je start zo snel mogelijk, en de opdracht duurt tot eind 2021.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Dat is het motto van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Het college werkt aan acht ambities; één daarvan is Versterken Natuur in Zuid-Holland. Het college wordt daarbij ondersteund door beleidsmakers, projectleiders en vanuit communicatie. Voor de communicatieve ondersteuning zijn we per direct op zoek naar een full time hands-on senior communicatieadviseur voor de duur van een jaar. Je bent strategisch sparring partner van de afdeling Water en Groen én je bent uitvoerend communicatieadviseur. Dus ben je strategisch en analytisch sterk en vind je het leuk om opdrachtgevers te adviseren en vind je het leuk om daarnaast, soms letterlijk, met je voeten in de klei te staan, dan is deze functie jou op het lijf geschreven. Je werkt nauw samen met de collega’s van de inhoud én de collega’s van communicatie, in het bijzonder de woordvoerder en bestuursadviseur van de gedeputeerde met Natuur in portefeuille en met communicatie(project)adviseurs.

Wat ga je doen?

Aanspreekpunt ambitie ‘Versterken Natuur’
1x/maand aanwezig bij MT Bedrijfsvoering Water en Groen namens communicatie. Verantwoordelijk voor coördinatie communicatie aan de hand van een message house, kalender en profiel provincie en gedeputeerde in samenwerking met het team.
Eerste aanspreekpunt voor behandelend ambtenaren Water en Groen en andere afdelingen die een communicatievraag/onderwerp hebben gerelateerd aan Versterken Natuur en programma Natuur (= samenwerking Rijk/provincies).

Natuur Netwerk Nederland inclusief Natura 2000

Er ligt een goede overkoepelende communicatieaanpak, uitgewerkt naar deelprogramma’s Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke, Buijtenland van Rhoon en realisatie Verspreide gebieden. Inclusief communicatietoolkit. Maandelijks overleg met alle programmamanagers c.q. opdrachtgevers
Kansen voor communicatie benutten aan de hand van mijlpalen op de communicatiekalender. En communicatieve ondersteuning bieden bij bepalende momenten binnen de deelprojecten. Denk aan communicatie rond het vaststellen van visies en projectplannen; organiseren van informatie- en participatiebijeenkomsten etc.
Je ondersteunt de vaste communicatieadviseur vanuit de provincie bij de communicatie rondom deelprogramma’s Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Je communiceert voor beide programma’s namens alle partners – niet alleen namens de provincie. Soms werk je daardoor ook mee aan ontwikkelingen die (deels) tegengesteld zijn aan wat we als provincie zouden willen. Dit vraagt flexibiliteit in je advisering, en een goede afstemming met je opdrachtgever binnen de provinciale organisatie.
Je bent eerste aanspreekpunt voor de communicatie over de deelprogramma’s ‘Realisatie NNN verspreide gebieden in Zuid-Holland’ en ‘Buijtenland van Rhoon’.
Je stuurt onder anderen vormgevers, tekstschrijvers en eventuele andere experts aan bij de uitvoering van opdrachten. Je treedt op als linking pin vanuit de deelprogramma’s naar de provinciale organisatie en andersom – met name op het gebied van communicatie over de toekomst van de landbouw en van natuur en recreatie.

Nationale Parken
Biedt veel kansen om inwoners direct te betrekken bij het belang van voldoende groen in de woonomgeving. Gaat in Zuid-Holland om twee Nationale Parken in oprichting: NP Hollandse Duinen (trekker Dunea) en NP NLDelta Biesbosch-Haringvliet (trekker NP De Biesbosch i.s.m. Staatsbosbeheer). De provincie maakt deel uit van de beide kerngroepen waarin partners samenwerken aan het verbinden van bestaande gebieden en het wegnemen van obstakels voor planten, dieren en mensen. (Nationale Parken maakt mogelijk deel uit van het werkpakket).

Programma Natuur
In het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek heeft het Rijk in totaal 3 miljard euro uitgetrokken voor kwaliteitsverbetering van Natura 2000 gebieden in het hele land
De provincie Zuid-Holland werkt momenteel een claim uit voor dit Programma Natuur. Om deze claim kracht bij te zetten is actieve communicatie nodig. Op termijn willen we ook laten zien wat we met de middelen uit het Programma Natuur gerealiseerd hebben
Goede afstemming nodig met de collega’s van natuurbeheer, van het Zuid-Hollandse team aanpak stikstof, en met de provinciale lobbyisten. Natuurlijk ook met de bestuurder.

Bos- en bomenbeleid (waaronder samenwerking EO, samenwerking Boomfeestdag, KinderBomenBos). Diversen natuur- en milieu-educatie, waaronder communicatie aan de hand van 40 ‘icoonsoorten’ en hun leefgebieden

Wat vragen we van je?
- Strategische en resultaatgerichte communicatieadviseur op senior-niveau;
- Je bent 32 uur per week beschikbaar;
- Periode per direct – 31 december 2021. (NB medio 2021 is er een moment om de communicatie-inzet te herijken en wordt besloten over een eventueel vervolg op deze opdracht)
- Bij voorkeur ervaring met ‘groene’ gebiedsprocessen en stakeholdermanagement;
- Met kennis op hoofdlijnen van hoe de provincie politiek-bestuurlijk werkt;
- Afgeronde communicatieopleiding op minstens HBO-niveau;

Gunningscriteria:
- Aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en strategische advisering aan opdrachtgevers (1 voorbeeld / max 5 jaar geleden)
- Aantoonbaar ervaring met strategische advisering én het zelfstandig uitvoeren van communicatieprojecten zoals maken van flyers, schrijven van webteksten, aansturen van tekstschrijvers en filmmakers – dit alles binnen de kaders van een (al dan niet zelf opgesteld) communicatieplan (2 voorbeelden geven)
- Creativiteit binnen een communicatieopdracht (1 voorbeeld)

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06-82811603.Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310