Communicatie
Vacature

Senior Communicatieadviseur Infrastructuur en Inkoop

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /

Voor VNG Realisatie zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Infrastructuur en Inkoop. De functie is voor maximaal 34 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van 1-1-2019 tm maart 2019, met optie tot verlenging.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over team Communicatie
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites en beheer relatiesysteem. Het team is formeel onderdeel van de unit Staf & Ondersteuning.

Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur voor de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop ben je verantwoordelijk voor visie, strategisch advies, planvorming en de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen bij VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang. Je werkt hierbij nauw samen met de collega communicatieadviseurs van de andere units, de verschillende communicatie experts zoals redactie, webredactie, directmarketing, projectleiders en inhoudelijke experts.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Visie vormen op communicatie over de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
• Proactief advies over communicatie en positionering van de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
• Proactief verbinding leggen tussen het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop en de andere thema’s binnen VNG Realisatie;
• Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie aanpak/plan; 
• Uitvoering (laten) geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten m.b.t. de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop;
• Afstemmen van inhoudelijke wensen en verwachtingen met de inhoudelijke projectleiders;
• Afstemmen van communicatiekaders met de teammanager communicatie van VNG Realisatie;
• Rapporteren over de voortgang en adviseren over een eventuele bijstelling van aanpak;
• Actueel houden van de kennis en informatie over het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop op alle communicatiekanalen van VNG Realisatie.

Kennis- en ervaringsvereisten
• WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde);
• Ervaring (5 jaar) als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid;
• Is bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie;
• Is in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven);
• Aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
• Aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak;
• Ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
• Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van VNG Realisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten);
• Heeft in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, - producten, -bijeenkomsten etc.

Houdingaspecten
• Samenwerkingsgericht
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Omgevingsbewust (intern en extern)
• Proactief
• Doortastend
• Flexibel
• Taalvaardig (mondeling als schriftelijk)

Resultaat van de opdracht
Bij aanvang van de opdracht ligt de nadruk op het ontwikkelen van een communicatiestrategie en planning met middeleninzet voor de unit en het thema Collectieve Infrastructuur en Inkoop op basis waarvan de uitvoering van de communicatie gebeurt. Daarna zal de aandacht meer verschuiven naar lopende werkzaamheden, zoals beschreven onder de kop “Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden”.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 10 december 2018, tussen 15.00-17.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Functie eisen:

- Je bent beschikbaar voor een gesprek op 10 december 2018, tussen 15.00-17.00 uur
- Je bent uiterlijk 1-1-2019 beschikbaar voor de opdracht
- Je beschikt over WO werk- en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO- opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, Politicologie of Bestuurskunde)
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid

Wensen: 
- Je bent bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie, zo ja, noem 3 voorbeelden
- Je bent in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven), zo ja, noem 3 voorbeelden
- Je hebt aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving (bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring)
- Je hebt aantoonbaar (middels evt te overleggen plannen van aanpak) ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak (bij voorkeur: Uitgebreid: heeft zelfstandig meer dan 10 plannen opgesteld en uitgevoerd)
- Je hebt ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders) (bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring)
- Je hebt aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van VNG Realisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, manager en bestuurders van gemeenten) (bij voorkeur: Uitgebreid: heeft meer dan 10 plannen gemaakt)
- Je hebt  in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, - producten, - bijeenkomsten etc. (bij voorkeur: Uitgebreid: meer dan 10 maal)

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate of Sacha Moerman via telefoonnummer 06 828 11 603/070 362 6339.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310