Communicatie
Vacature

Senior Communicatieadviseur Programma RijnlandRoute

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Programma RijnlandRoute. Het gaat om een opdracht voor de duur van een jaar, voor 32 uur per week.

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 bij Leiden en Katwijk. Het programma RijnlandRoute bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen/knooppunten en een nieuwe provinciale weg met aansluitingen op bestaande rijkswegen.

Het programma bestaat uit drie deelprojecten:
de A44-N434-A4;
de N206 / ir. G. Tjalmaweg in Katwijk
de N206 / Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:
Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten A44-N434-A4 (DBM-contract, incl. 15 jaar beheer en onderhoud) en de Tjalmaweg (UAV-GC contract incl. een 10-jarige onderhoudstermijn voor een deel van het project) zich in de realisatiefase. Voor de Europaweg wordt gewerkt aan de contractvoorbereiding gevolgd door aanbesteding, gunning en uitvoering vanaf het onherroepelijk (aangepaste) PIP.

Inhuur senior communicatieadviseur
Het communicatieteam:

Ieder deelproject heeft een eigen communicatieadviseur. Daarnaast is er een onlinemedia adviseur en wordt het informatiecentrum van de RijnlandRoute aangestuurd door een coördinator en communicatiemedewerker die ook een team van voorlichters aansturen. Het gehele team staat onder leiding van een manager communicatie. Het is een divers team van persoonlijkheden met lef, flexibiliteit en lol in hun werk. Het team heeft inmiddels al een flink track record opgebouwd en staat gesteld voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Kortom, het is een spannende werkplek, waarin geen dag hetzelfde is.

Achtergrondinforamtie communicatie-aanpak:

De realisatie van het project heeft voor een lange periode flinke impact op de omgeving. Dit tegen de achtergrond van soms kritische stakeholders en omwonenden in het gebied die vragen om openheid, een persoonlijke benadering en samenwerking. Gezien de omvang van het project en de daarmee gepaard gaande continue stroom van berichten, opereert de RijnlandRoute, hoewel het in de aansturing een onderdeel is van de provincie Zuid-Holland, onder eigen naam en met een eigen visuele identiteit. Ook de aannemers communiceren via dit label om zo uniformiteit, herkenbaarheid en vindbaarheid te waarborgen.

Er wordt in samenwerking met de aannemende partijen gewerkt op basis van een beproefde communicatie- en reputatiemanagement strategie. Onder een herkenbare naam en uitstraling wordt invulling gegeven aan alle communicatie richting de verschillende doelgroepen. Kenmerken van die aanpak zijn onder meer dat we open en realistisch zijn over hinder, risico’s en tegenvallers communiceren. Zo zijn we steeds op zoek naar kansen om de bijzondere kenmerken en prestaties van het programma en de medewerkers onder de aandacht te brengen en proberen we steeds te verrassen met vernieuwende communicatie.

Omschrijving van de opdracht; senior communicatieadviseur programma RijnlandRoute:

Het programma RijnlandRoute zoekt voor een van de deelprojecten een senior communicatieadviseur met werkervaring in omgevings- en projectcommunicatie die aantoonbare ervaring heeft met infra- en/of bouwprojecten die in uitvoering zijn. Jij bent iemand die houdt van een dynamische werkplek, waar geen dag hetzelfde is, de opgave complex is en van de communicatieadviseurs veel gevraagd wordt. Je bent iemand die met impactvolle communicatie een bijdrage levert aan succesvolle realisatie van het project. Je bent zowel strategisch als hands-on.

Werkzaamheden:
De kerntaak van de senior adviseur omgevingscommunicatie is het opstellen, uitvoeren en bewaken van de communicatiestrategie voor het project;
Je zorgt ervoor dat de deelprojectstrategie ook in lijn is met de overall communicatiestrategie van het programma.
Je werkt samen met andere teamleden en stemt je werkzaamheden met het team af.
Je werkt nauw samen met de omgevingsmanagers (en andere IPM-leden) en zorgt ervoor dat je weet wat er aan komt aan werkzaamheden/mijlpalen om tijdig de communicatieboodschap/strategie hiervoor op te kunnen zetten;
Je stemt af met de communicatieadviseur en omgevingsmanager van de aannemer van het deelproject en haalt informatie op die belangrijk is voor de communicatie;
Je stemt af met de communicatieadviseurs van de betrokken gemeenten en RWS.
Je bent goed in het signaleren van kansen voor het vergroten van het draagvlak van het programma en het versterken van de reputatie voor het programma en de provincie Zuid-Holland. Je signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie en hebt ideeën over hoe daarmee omgegaan moet worden;
Je werk bestaat uit zowel ‘live communicatie’ en directe persoonlijke contacten als uit een brede range aan offline en online communicatieactiviteiten;
Je signaleert tijdig issues en anticipeert daarop en je bent bekend met crisiscommunicatie;
Je stelt online nieuwsberichten op en houdt de website actueel;
Je analyseert de berichten in de diverse media en beoordeelt wat dat eventueel betekent voor de communicatie-aanpak;
Je laat diverse materialen ontwikkelen en stuurt daarbij o.a. tekstschrijvers, fotografen en filmmakers aan;
Je bereidt de perswoordvoering voor;
Je beantwoordt vragen uit de omgeving;
Je organiseert informatieavonden, themabijeenkomsten en open dagen/events.

Wat neem je mee/gunningscriteria
Aantoonbare werkervaring in omgevings- en projectcommunicatie voor grote complexe projecten in de bouw of infra ( minimaal 1 voorbeeld in de afgelopen 5 jaar)
Aantoonbaar ervaring met de rol als senior communicatieadviseur die strategie en uitvoering moeiteloos met elkaar weet te verbinden( 2 voorbeelden)
Je kunt vanuit de kracht van een project of programma een sterke profilering realiseren (1 voorbeeld)
Ervaring met de voorbereiding en uitvoering van grote en kleinere bijeenkomsten en evenementen ( 2 voorbeelden)
Creativiteit binnen een communicatieopdracht (1 voorbeeld)
Ervaring met het werken voor een overheidsorganisatie, bij voorkeur een gemeente of provincie

Werkplek
Je werkt vanuit de projectlocatie, het PZH kantoor en vanuit huis.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het programma.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06 828 116 03.


Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310