Communicatie
Vacature

Communicatie coördinator

Overheid / Nijmegen / Gelderland /Voor de Gemeente Nijmegen zijn wij op zoek naar een Communicatie coördinator. De functie is voor 20/24 uur per week. Afhankelijk van de ontwikkelingen behoort een urenuitbreiding tot de mogelijkheden. Deze opdracht loopt van 1-9-2020 t/m 31-12-2020 met optie verlenging: 2 x 1 jaar. Standplaats: Nijmegen

Opdracht omschrijving
‘Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes makkelijker maken voor iedereen en de gezondheidsverschillen kleiner worden.
De vier kernorganisaties: RadboudUMC, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid en Radboud Universiteit, faciliteren de beweging vanuit een kernteam (stuurgroep en procesteam). Deze samenwerking is gestart in 2017 en loopt tot 2027. Het kernteam regisseert de beweging niet; juist de inbreng, bijdrage en eigenaarschap van andere partijen in de beweging is belangrijk. Zo tekenden al 37 partijen uit verschillende sectoren het Lokaal Preventieakkoord "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" om samen aan de ambitie ter werken. Dit aantal zal zich verder uitbreiden.
De beweging heeft een brede scope, het accent ligt op 7 themagebieden: Rookvrije generatie; Gezond gewicht; Aanvaardbaar alcoholgebruik; Mentale fitheid; Gezonde leefomgeving; Vitale medewerkers; Infrastructuur voor preventie.

We onderscheiden verschillende communicatiegebieden:
- Communicatie voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" als geheel: breed en overkoepelend;
- Communicatie per thema;
- Communicatie ter uitbouwing en ondersteuning van het lokaal preventieakkoord.
- De communicatie- coördinator functioneert op alle drie de communicatiegebieden.
We gebruiken daarbij verschillende type communicatiemiddelen: huisstijl en toolkits, website, social media , events, nieuwsbrief, inspiratieverhalen, podiumberichten, publicatie over onderzoeken en monitoring, persberichten. Onze website: https://www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. In de komende periode willen we ook andere media gaan benutten, zoals podcasts en (animatie)films, blogs en vlogs.
Het organiseren van ontmoetingsmomenten en inzet van media om activiteiten zichtbaar te maken is een belangrijke basis voor de beweging. Afgelopen jaren is de basis communicatie-infrastructuur gelegd voor de beweging. Daarop bouwen we voort, we ontwikkelen door en we ijken jaarlijks wat er nodig is. Een communicatienetwerk met aangesloten partners is daarbij cruciaal.

Van de communicatie coördinator verwachten wij:
- Onderhouden en uitbouwen van de overkoepelende, brede communicatie, inclusief contentmanagement van de diverse media en middelen. De communicatie coördinator moet in staat zijn om zo nodig zelf deze media op professionele wijze te actualiseren;
- Uitbouwen en onderhouden van het communicatienetwerk met de communicatieadviseurs van de kernorganisaties en met de commuicatieadviseurs van de partners die aangesloten zijn bij het Lokaal Preventieakkoord (organisaties, instellingen, bedrijven). Goede briefing en afstemming met deze partijen is cruciaal;
- In samenspraak met de thema-coördinatoren adviseren en ondersteunen van de thema’s;
- In samenspraak met de event-organisatie opzetten en uitvoeren van communicatie rondom en tijdens events die "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" initieert.

Verantwoordelijkheden
De communicatie coördinator:
- Is onderdeel van het procesteam "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" en legt verantwoording af aan de procesmanager;
- Is samen met de procesmanager en teamleden verantwoordelijk voor het inzetten en op gang houden van de beweging, profileren en positioneren 'naar buiten toe';
- Ontwikkelt en onderhoudt een communicatiestrategie ten behoeve van aansluiting van nieuwe partners;
- Zorgt voor verbinding met de vier kernorganisaties op het gebied van communicatie, zodat als eenheid naar buiten wordt getreden;
- Bouwt en onderhoudt het netwerk met communicatie-adviseurs van de aangesloten organisaties;
- Vertaalt het procesplan in een communicatieplan en middelen mix; en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hieronder valt ook de coördinatie van de te organiseren activiteiten door de beweging, zoals meetings en werkconferenties;
- Belegt, indien nodig/mogelijk, deeltaken bij externe partijen;
- Neemt deel aan het procesteam en indien nodig, aan de stuurgroep;
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het procesteam en thema-coordinatoren over communicatiekansen en –mogelijkheden die zich voordoen rond activiteiten van de beweging;
- Is operationeel opdrachtgever voor de eventorganisatie;
- Organiseert en onderhoudt perscontacten in afstemming met de kernorganisaties.

Functie eisen
- Je levert een CV van max 3A4
- Je levert een motivatiebrief
- Aantoonbaar minimaal afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie;
- =/> 3 jaar vanaf 2014 aantoonbare relevante communicatie- ervaring bij een grote organisatie;
- =/> 1 jaar vanaf 2017 aantoonbare communicatie- ervaring op strategisch en tactisch niveau.

Gunningscriteria Kwaliteit
- Aantoonbaar in staat tot het opbouwen van een netwerk voor een brede infrastructuur en bekendmaken van de activiteiten van "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen
- Binding met Nijmegen
- Ervaring als web- en/of social- mediaredacteur, (Facebook, Twitter, Linked In, enz)
- Ervaring in het aansturen van vakgenoten: web- en socialmediaredactie, vormgevers, eventorganisatie, e.a;
- Aantoonbaar in staat tot strategische planvorming m.b.t. tot communicatie; geef 2 voorbeelden

Competenties
- Je bent strategisch bewust, je bent een verbinder van mensen en organisaties op operationeel én stategisch niveau;
- Je communiceert makkelijk en correct op alle niveau's;
- Je bent pro-actief, accuraat en slagvaardig;
- Je bent een commucatie- allrounder: je bent nadrukkelijk ook in staat om uit te voeren en te realiseren;
- Je hebt lef, je bent creatief en open- minded, je beweegt mee, kan uitdagen en verrassen;
- Je bent een teamplayer die zich inzet om de teamdoelen te behalen;
- Je bent flexibele inzetbaar; uiteraard binnen gemaakt basisafspraken.

Interviewplanning
De interviews zullen digitaal plaatsvinden op 18 augustus 2020, gelieve hier rekening mee te houden.

Competenties
- Je bent goed met beeldbewerking (video en foto). Aantoonbaar via een of twee mee te leveren voorbeelden.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Sabrina Ben Ayachi: 06 132 88 462Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310