Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Schoon en Emissieloos Bouwen

Overheid / Delft / Zuid-Holland
Plaatsing: 27-05-2024 / Sluiting: 26-07-2024

Voor de Stichting Connekt zoeken wij een Communicatieadviseur Schoon en Emissieloos Bouwen. Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) is een onderdeel van het IenW-programma verduurzaming in Logistiek (VIL) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting Connekt treedt namens het ministerie op als aanbestedende dienst. Het gaat hier om een tijdelijke functie van 32 uur per week voor de duur van 2 jaar, met een optie op 2 x 1 jaar verlenging. Deze procedure verloopt conform Europese Aanbestedingsregels.


Verduurzaming in Logistiek (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW))
Het programma verduurzaming in logistiek (VIL) kent de volgende aandachtgebieden:
a) Zero-emissie stadslogistiek
b) Verduurzaming collectief personenvervoer over de weg (bussen en taxi’s voor
doelgroepenvervoer)
c) Logistieke laadinfrastructuur
d) Verbeteren CO2-prestaties goederenvervoer
e) Schoon en emissieloos bouwen (bouwmaterieel, met name mobiele werktuigen)
f) Europees/Internationaal
Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen specifieke opgave.
De aanbesteding heeft betrekking op onderdeel e) Schoon en emissieloos bouwen (bouwmaterieel,
met name mobiele werktuigen)


Wat is de rol van de SEB-Communicatieadviseur?
De communicatieadviseur stuurt het communicatiedeel van Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
aan. De adviseur stelt jaarlijks de communicatiestrategie op en voert deze uit. Hiervoor wordt nauw
afgestemd met het SEB-IENW-team, inclusief het ondersteuningsprogramma (OP), medeoverheden
en overlappende beleidsdossiers zoals Klimaat neutrale Infrastructuur (KCI) en het Schone
Luchtakkoord (SLA). Ook geef de communicatieadviseur sturing aan de werkgroep communicatie met
externe stakeholders, zoals branches en medeoverheden. Er wordt door de communicatieadviseur
regie gevoerd bij het organiseren van SEB-events en publicaties in de vorm van posts op de website,
video’s etc.


Het SEB-programma is eind 2023 de uitvoeringsfase ingegaan, hetgeen komende jaren nieuwe
uitdagingen met zich meebrengt en een andere taal vergt. Van bestuurlijk naar doen. Het convenant
SEB loopt tot en met 2030. De coördinerende beleidsmedewerker van IenW stuurt de rol qua doelstellingen aan en beoordeelt mede de prestaties.


De beoogde overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met 2 keer een optie om 1 jaar te
verlengen. De verwachtte inzet is 80% van een full time aanstelling of wel ongeveer 1280 uur per
jaar, zo’n 32 uur per week.

Eisen
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de rol van ten minste medior communicatieadviseur;
- Je bent Nederlandse en Engelse taal goed machtig in woord en schrift;
- Je hebt veel ervaring met samenwerken met interne- en externe
stakeholders binnen een overheidsetting en je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
- Je bent in staat om een gedegen communicatiestrategie op te stellen, maar levert daarnaast ook een bijdrage in de uitvoering;
- Je hebt ruime ervaring in het werken in een multidisciplinair team;
- Je bent goed bekend met de bouwsector;
- Je hebt ruime ervaring met het opzetten en organiseren van events;


Benodigdheden
Om je voor te kunnen dragen op deze rol hebben we de volgende zaken van je nodig:
- Een actueel cv van max 2 A4;
- Een drietal referenties waaruit de gevraagde kennis en ervaring blijkt;
- Een plan van aanpak van max 2 A4 waarin je aangeeft hoe jij de geboden uitdaging aan zou pakken;

Planning
Interviews voor deze functie zijn woensdag 10 en donderdag 11 juli 2024.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06 828 116 03.

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310