Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Programma Open op Orde

Overheid / Amsterdam / Noord-Holland

Voor DNB zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Programma Open op Orde. Het gaat om een tijdelijke functie van maximaal 1 jaar.

Aanleiding voor deze opdracht is de behoefte van DNB aan externe expertise op het gebied van communicatieadvies.

Doel van deze procedure is een Opdrachtnemer te contracteren die in staat is de communicatiestrategie op te stellen en, na goedkeuring van DNB, de communicatiestrategie te implementeren. Van deze partij wordt verwacht dat deze DNB helpt de communicatie rondom het Programma Open op Orde (hierna te noemen programma) vorm te geven.

Het doel van het programma is de informatiehuishouding van DNB te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het Rijksbrede programma ‘Open op Orde'. Het programma is begin dit jaar gestart en heeft 5 pijlers:

1. Informatieprofessional; Het doel van deze pijlers is meer actuele en gerichte kennis en vaardigheden en intensievere doorleving van rol en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van DNB informatie realiseren.
2. Beleid en inzicht; Het doel van deze pijler is binnen DNB meer duidelijkheid brengen over wat we wel en niet opslaan aan informatie, op welke manier en waarom.
3. Informatiesystemen; Het doel van deze pijlers is het beter inrichten van informatiesystemen ter ondersteuning van het informatiebeheerproces tijdens de gehele levenscyclus van de informatie
4. Bestuur en naleving; Het doel van deze pijlers is en betere sturing op en monitoring van het DNB-informatiebeheer realiseren, zodat DNB zich ten allen tijden kan verantwoorden.
5. De implementatie van de Wet open overheid (Woo). Het doel van deze pijler is bijdrage leveren zodat alle DNB onderdelen kunnen voldoen aan de eisen van de Open Overheid en bijdragen aan de strategische DNB doelstelling van Transparantie.

DNB is op zoek naar één communicatieadviseur die in staat is de communicatiestrategie op te stellen en, na goedkeuring van DNB, de communicatiestrategie te implementeren

De op te leveren resultaten zijn:
- Het ontwikkelen en opstellen van de communicatiestrategie voor het programma “Open op Orde” voor januari 2023 en
- Het implementeren van de communicatiestrategie tot 6 maanden na goedkeuring van de communicatiestrategie

De hele opdracht duurt maximaal 12 maanden.

De functie-eisen zijn:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring als Communicatieadviseur op strategisch niveau binnen de rijksoverheid of soortgelijke omgeving;
• De kandidaat heeft relevante kennis van en ervaring met verandercommunicatie; Uit het CV blijkt dat de kandidaat weet hoe die collega’s in beweging krijgt tijdens een verandering/transitie dat leidt tot een gewenste gedragsverandering.
• Relevante ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategiën en de begeleiding van de daaruit vloeiende communicatietrajecten;
• Uit het CV blijkt dat de kandidaat vlot, helder en creatief kan schrijven;
• De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
o Proactief
o Klantgericht
o Verantwoordelijkheidsgevoel
o Organisatiesensitiviteit
o Strategisch
o Analytisch
o Hands-on
o Samenwerkingsgericht
o Organisator.

Uit de ingediende cv's moet duidelijk blijken of de kandidaat aan de volgende wensen voldoet:
- De kandidaat beschikt over meer dan 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als allround communicatieadviseur op het gebied van interne communicatie binnen de rijksoverheid;
- De kandidaat beschikt over meer dan 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in het opstellen en vertalen van (interne) communicatieplannen naar concrete acties en is in staat deze zelfstandig uit te voeren;
- De kandidaat beschikt over relevante werkervaring als communicatieadviseur binnen programma's of projecten;
- Kandidaat heeft affiniteit of relevante ervaring met informatiehuishouding.

De cv's worden op de volgende aandachtspunten beoordeeld. Aan de aandachtspunten worden geen afzonderlijke punten toegekend, de Wens wordt in zijn geheel beoordeeld op:
- De mate van relevante werkervaring van de voorgestelde communicatieadviseurs om een optimaal resultaat neer te zetten;
- Opleidingsniveau en werkervaring van de voorgedragen communicatieadviseurs. De mate waarin de beschrijving van de aanwezige expertise gedegen is en is afgestemd op de vraag van DNB (zoals onder andere beschreven in paragraaf 2.1 van het Offerteaanvraag (incl. alle bijlagen)

Gevraagd wordt een plan van aanpak op te stellen welke nodig is voor het maken en implementeren van de communicatiestrategie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de beschrijving van het programma in hoofdstuk 2.1. Ook is informatie te vinden op de website Open op Orde van het Rijk.

In het plan van aanpak kan, onder andere, het volgende worden opgenomen:
- Planning (inclusief tijdslijnen)
- Bemensing
- Kosten
- Op te leveren resultaten.

De beantwoording zal op de volgende aandachtspunten worden beoordeeld. Aan de aandachtspunten worden geen afzonderlijke punten toegekend, de Wens wordt in zijn geheel beoordeeld op:

- De mate waarin de Inschrijver in zijn beantwoording volledig, relevant, concreet, effectief en toetsbaar is en de haalbaarheid van het voorstel;
- De mate waarin binnen het plan van aanpak de vijf pijlers van het programma zijn meegenomen en blijk wordt gegeven van de uitdaging waarvoor het programma staat;
- De mate waarin wordt getracht binnen de gegeven tijdslijnen, zoveel mogelijk te bereiken.

Inschrijver mag maximaal 1 A4 (500 woorden) gebruiken voor het plan van aanpak.

De volgende resultaten dienen door de partij te worden opgeleverd.
- Het ontwikkelen en opstellen van de communicatiestrategie voor het programma uiterlijk af te ronden ultimo januari 2023;
- Na akkoord van DNB, het implementeren van deze communicatiestrategie voor maximaal een half jaar.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06-82811603 of mailen naar matthijs@doxa.nl.

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310