Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur Wonen

Overheid / Amsterdam / Zuid-Holland /Voor De Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een zoekt hands-on Communicatieadviseur Wonen voor minimaal 5 maanden.

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam zoekt voor 28 tot 32 uur per week een hands on medior communicatieadviseur voor de directie Wonen die zich bezighoudt met twee projecten die te maken hebben met het energieverbruik van woningen terugdringen:
1. Collectieve inkoopacties van isolatiemaatregelen voor particuliere eigenaren;
2. Met verschillende inzet stimuleren van huishoudens met een smalle beurs om kleine energiebesparende maatregelen te treffen. Beide projecten gaan in het eerste kwartaal van 2022 van start. Het is aan de communicatieadviseur om in het eerste half jaar een goede basis te leggen op gebied van communicatie waar de projecten ook na 1 juli op voort kunnen bouwen. Achtergrondinformatie collectieve inkoopacties op isolatie De gemeente Amsterdam wil de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 95% terugdringen. Momenteel komt 22 % van de Amsterdamse CO2-uitstoot door de warmte en elektriciteit vraag van woningen. Willen we de klimaatdoelen behalen dan is het van belang dat het renovatie- en isolatietempo van de gebouwde omgeving wordt versneld. De gemeente gaat daarom particuliere woningeigenaren stimuleren en ondersteunen om hun energievraag terug te dringen door collectieve inkoopacties op isolatiemaatregelen te organiseren. Een collectieve inkoopactie is het benaderen van veel bewoners en hun vraag naar maatregelen in één keer uitvragen aan een aannemer. Hiermee ontzorgen we de bewoners in het verduurzamen van hun woning en kan je kwaliteit van maatregelen en installatie aan de voorkant beter borgen. Bij de acties hoort veel en gedegen communicatie vanuit de gemeente Amsterdam. Aan de medior communicatieadviseur de schone taak om de communicatie hierover te organiseren. Er loopt een Europese aanbesteding om één partij te contracteren die gedurende vier jaar deze collectieve inkoopacties kan organiseren. Per jaar wil de gemeente dat 50.000 woningeneigenaren gericht worden benaderd met een aanbod van passende verduurzamingsmaatregelen en dat er minimaal 1500 energiebesparende maatregelen voor een goede prijs en met goede kwaliteit en dienstverlening worden geïnstalleerd. De inkoopacties worden per buurt opgezet. Het gericht benaderen gebeurt in de regel via een bewonersbrief vanuit de gemeente, lokale communicatie en uitleg over de maatregelen in webinars of informatieavonden. De verwachting is dat er meer content nodig gaat zijn om het renovatietempo verder te versnellen (zoals uitlegvideo's of maandelijkse webinars). Achtergrondinformatie energieadvies voor huishoudens in energiearmoede Wanneer huishoudens meer dan 10% van hun inkomen uitgeven aan energie, is er sprake van energiearmoede. In 2019 had 11% van de Amsterdammers te maken met energiearmoede, in totaal 46.800 huishoudens. Gemeente Amsterdam intensiveert de gemeentelijke aanpak van energiearmoede de aankomende maanden. Twee partijen worden gecontracteerd om van februari tot en met juli 2022 ieder 6.000 huishoudens van energieadvies en energiebesparende producten te voorzien via een huis aan huis aanpak, en in dezelfde periode wordt maandelijks een informatiebijeenkomst omtrent energiebesparing georganiseerd. De diverse opdrachtnemers die voor de huis aan huis energieadvies aanpak en de informatie bijeenkomsten verantwoordelijk zijn, zijn deels zelf verantwoordelijk voor het gericht benaderen en informeren van de doelgroep over deze acties. De materialen die de opdrachtnemers ontwikkelen zullen echter afgestemd moeten worden met de gemeente, en dienen gedeeld te worden met vele partners van de gemeente. Het doel is vanuit de gemeente deze opdrachtnemers te helpen om berichten in de haarvaten van de maatschappij te laten landen. Zo werk je nauw samen met de projectleider van deze projecten, om vertrouwen in de activiteiten lokaal te vergroten door actieve netwerken (zoals woningcorporaties, gebiedsregisseurs en inkomensconsulenten) te informeren over de activiteiten.

Werkzaamheden

Concreet bestaan de werkzaamheden onder andere uit:
- Opstellen van de communicatieaanpak en de communicatiekalender waar de projecten op voort kunnen bouwen;
- Initiëren, fabriceren en/of coördineren van de communicatiemiddelen, zowel online als offline. Dit doe je in nauwe afstemming en samenwerking met specialisten binnen het Communicatiebureau, de projectleiders en opdrachtnemers;
- Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies die pas bij de doelgroepen en het project;
- Schrijven van toegankelijke teksten voor de diverse doelgroepen.

Functie eisen
- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
- Je hebt ervaring opgedaan als Allround Communicatieadviseur bij een grote complexe organisatie;
- Je hebt ervaring met het laten vervaardigen van communicatie uitingen;
- Je hebt affiniteit met het verduurzamen van de samenleving (specifiek particuliere woningeigenaren);
- Je hebt affiniteit met het realiseren van een lastenverlaging voor huishoudens met een smalle beurs.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs Vanaf januari 2022 gaat het Communicatiebureau samen met de Directie Communicatie. Hierdoor gaan het communicatiebeleid en de uitvoering hand in hand, zijn de lijntjes korter en komt het de professionaliteit ten goede
Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310