Communicatie
Vacature

Junior Communicatie Adviseur

Overheid / Den Haag / Zuid-Holland /

Voor ICTU zijn wij op zoek naar een Junior Communicatie Adviseur. De functie is voor 24 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van 18-12-2019 t/m 30-06-2020.

ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.

Werkomgeving: Doorontwikkeling in Samenhang Geobasisregistraties (DiS Geo)
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw van maatschappelijk waardevolle basisregistraties en andere voorzieningen in het geo-informatiedomein. Er is nog immer sprake van een sterk groeiende vraag naar (samenhangende) Geo-informatie en tegelijkertijd valt er nog veel te verbeteren aan de Geobasisregistraties en het vergemakkelijken van het gebruik van de beschikbare geo-informatie. De doelen die DiS Geo voor de korte en langere termijn heeft gaan uit van de volgende missie en visie: Missie (wat drijft Dis Geo?)

DiS Geo wil dat iedereen gebruik kan maken van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur en dat deze aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Deze gebruikers van de geobasisregistraties uit de publieke en private sector staan voor complexe maatschappelijke uitdagingen die vragen om een integrale aanpak. Ondanks dat er al veel mogelijk is met gecombineerde geodata, weet niet iedereen de juiste geo-informatie te vinden en is échte integratie nog niet mogelijk.

Visie (waar gaan we naar toe met DiS Geo?)
We bewegen van losse geobasisregistraties op eilanden met eigen, specifieke informatie naar één samenhangend geheel. Dit doen we samen met onze partners en stapsgewijs. DiS Geo stuurt en zorgt ervoor dat alle stappen die vanaf nu gezet worden in de doorontwikkeling van de (geo)basisregistraties in ieder geval in samenhang gebeuren en in lijn met de behoeftes van de gebruiker. Omdat deze behoeftes continu veranderen moet ook de geo-informatie infrastructuur zijn ingericht op continue doorontwikkeling. Dit betekent dat we snel en flexibel aanpassingen moeten kunnen doen waarbij gebruikers altijd kunnen blijven vertrouwen op juiste en up-to-date geo-informatie. Voor meer informatie zie de website: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang

DIS-Geo stuurt de komende periode met name op:
• de positionering van DIS-Geo met een herkenbaar en aansprekend verhaal
• het vergroten van het gebruik van Geo-informatie samen met een gebruikers community
• een betere samenwerking en interactie met partners en gebruikers
• inhoud en proces zo inregelen dat de aparte registraties zich als 1 geheel gedragen
• oplossingen en diensten die waardevol zijn voor eindgebruikers

Er is behoefte aan ondersteuning voor de volgende communicatie gerelateerde taken
1. Communicatie over het programma DiS Geo: De medewerker stelt samen met het team het communicatieplan voor dit programma op, maakt een jaarplanning en draagt bij aan het opleveren van de communicatie-producten die hieruit voortvloeien. Daarbij is het opzetten en bijhouden van digitale communicatie heel belangrijk. Daarnaast zal er, in overleg met veel verschillende stakeholders, gecommuniceerd moeten worden over DiS Geo. Daarvoor zal (digitaal) voorlichtingsmateriaal moeten worden ontwikkeld en moeten (regionale) bijeenkomsten worden georganiseerd. Het (mede) vervaardigen en organiseren hiervan behoort tot de taken van de te werven medewerker.

2. Om het gebruik van de geobasisregistraties te kunnen stimuleren, is er frequente interactie nodig met gebruikers. De feedback van gebruikers is cruciaal voor DiS Geo, want op die manier ontstaat inzicht in welke doorontwikkeling gewenst en noodzakelijk is. Een zogenaamde feedbackloop is in voorbereiding en de nieuwe collega zal een taak hebben bij het verder vormgeven van deze feedbackloop. Hiermee kan de gebruiker eenvoudig zijn ervaringen met het gebruik van de geo-informatie met ons delen.

3. Aan de werkzaamheden in het kader van het stimuleren van gebruik, zit ook een sterke communicatieve kant. Denk daarbij aan het beter bekend maken van de mogelijkheden die geoinformatie biedt in uiteenlopende processen en maatschappelijke opgaven (zoals de energie transitie of de woningbouwopgave). Om daar gericht op in te spelen, zijn communicatie-producten op maat nodig. Het ontwikkelen en produceren daarvan zijn taken waar de communicatie medewerker ook een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan zal leveren

Resultaten

• Informatie over Dis Geo die actueel, eenduidig en samenhangend is.
• Informatie die geschikt is voor de doelgroep.
• Grotere zichtbaarheid van Dis Geo in het werkveld.
• Een feedbackloop met de gebruikers community

Gewenst profiel
• De communicatieadviseur is proactief met uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.
• Hij/zij heeft praktijkervaring met digitale hulpmiddelen voor contentmanagement, gebruik van social media en andere communicatie-instrumenten.
• Hij/zij is in staat de complexe materie van een basisregistratie te doorgronden en beschikt daar waar de materie té specialistisch is over kwaliteiten die nodig zijn om snel de juiste experts bereid te vinden en om input te leveren.
• Hij/zij heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en haar samenwerkingspartners en weet daarnaar te handelen en te communiceren.
• De communicatieadviseur is omgevingssensitief en resultaatgericht en in staat om op drukke momenten snel met teamgenoten in het DiS Geo-programmateam te schakelen.

Eisen:
- Ten minste HBO werk/denk niveau
- Minimaal 1 jaar relevante ervaring als communicatieadviseur of -medewerker
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
- Per direct beschikbaar

Wensen:
- Aantoonbare ervaring binnen de overheid
- Aantoonbare ervaring met digitale communicatie hulpmiddelen
- Aantoonbare ervaring met de organisatie van evenementen
- Aantoonbare ervaring met resultaatgerichtheid en omgevingssensitiviteit. Op drukke momenten snel kunnen schakelen.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw motivatie en CV naar Marielle Klyberg via de "Solliciteer direct" knop of bel op 06 21507215

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310