Communicatie
Vacature

Medior Communicatieadviseur Directie Communicatie

Overheid / Amsterdam / Noord-Holland

Voor het UWV zijn wij op zoek naar een Medior Communicatieadviseur Directie Communicatie. De functie is voor 24-32uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van 29-8-2022 tot 31-12-2022.

We zijn voor een periode van 3-4 maanden op zoek naar een medior communicatieadviseur voor het programma Open UWV.

Organisatorische context Open UWV
Het programma Open UWV kent een kernteam en coördinatieteam. In het kernteam zitten alle disciplines die een rol hebben bij de implementatie van de Wet open overheid (Woo) en de bewustwording rondom transparantie en openheid. Deze UWV-collega’s zijn allen voorzitter van een werkgroep. In het coördinatieteam zit een bredere vertegenwoordiging. Hierin zijn ook de divisies vertegenwoordigd.

Er is een werkgroep communicatie gestart met daarin communicatieadviseurs afkomstig uit de verschillende divisies van UWV.

Achtergrond
Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Mede door de toeslagenaffaire. Transparantie en openheid worden steeds belangrijker. Daarnaast is per 1 mei jongstleden de Wet open overheid (Woo) geïntroduceerd. Deze wet vervangt de oude bekende Wet openbaarheid van bestuur. Het grootste verschil is dat de Woo gericht is op actieve openbaarmaking. Mensen kunnen dan zelf documenten inzien en opvragen. Bij vragen kunnen ze zich richten tot de contactpersoon Woo.

UWV heeft transparantie en openheid hoog in het vaandel staan. Het is een van de kernwaarden.

Ze draagt er actief aan bij om het vertrouwen van de samenleving in de overheid te vergroten. Dit gebeurt vanuit het programma Open UWV. Deze wordt gefaseerd geïmplementeerd.

Via proeftuinen wordt geëxperimenteerd en geleerd. Er is een nauwe samenwerking tussen de werkgroep communicatie en de werkgroep vakmanschap en HRM.

De implementatie van de UWV-ambitie én de invoering van de Woo is vooral een bewustwordingsproces binnen UWV dat openbaarheid (transparantie) het uitgangspunt is.

Werkzaamheden
Organisatie en uitvoeren kennis sessies en andere communicatie activiteiten
Ontwikkelen van een bewustwordingscampagne openbaarheid
Verder uitwerken van het communicatieplan in samenwerking met de werkgroep communicatie.
Communicatiebehoefte onderzoeken bij de divisies.
Adviseren over de te bewandelen communicatie-aanpak.

Type opdracht (strategisch/tactisch/operationeel)

De opdracht is een mix van tactisch en operationeel:
o Tactisch in de zin van het ontwerpen van een communicatie aanpak
o Operationeel in de zin van het organiseren en realiseren van de goedgekeurde communicatieaanpak.

De medior communicatieadviseur valt functioneel onder het Hoofd Communicatie Adviesteam van de directie communicatie.
In de dagelijkse werkomgeving wordt de medior communicatieadviseur aangestuurd door de senior communicatieadviseur van het programma Open UWV.

Complexiteit bepalende factoren
Er zijn veel andere projecten die te maken hebben met informatiehuishouding en de levenscyclus van informatie.
Er moet goed bekeken worden welke doelgroep, op welk moment, welke informatie op welk niveau moet weten.

Belangrijke aspecten rond de opdracht
Open UWV raakt de UWV-medewerkers allemaal in meer of mindere mate. Er is een groot draagvlak binnen de RvB om UWV als een open en transparante organisatie neer te zetten. De focus ligt op dit moment sterk op de interne organisatie. Het is interessant om na te denken of en zo ja, op welke wijze de opstelling van UWV ook extern zichtbaar gemaakt zou kunnen worden.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur
- Een afgeronde HBO- of WO opleiding in de richting van communicatie, journalistiek, marketing of media.
- Je dient één referentie van een relevante opdracht in. Je vermeldt:
* opdrachtgever
* telefoonnummer
* begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar)
* uur per week
* omschrijving werkzaamheden en resultaat.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Ruben de Haas: 06-820 624 96 of mailen naar ruben@doxa.nl.

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310