Communicatie
Vacature

Medior Communicatieadviseur Natuur

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /Voor de Provincie Zuid-Holland zijn we op zoek naar een medior communicatieadviseur voor het beleidsterrein natuur. Het gaat om een tijdelijke functie van 32 uur per week. Je start zo snel mogelijk, en de opdracht duurt tot eind 2021.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Dat is het motto van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Het college werkt aan acht ambities; één daarvan is Versterken Natuur in Zuid-Holland. Het college wordt daarbij ondersteund door beleidsmakers, projectleiders en vanuit communicatie. Voor de communicatieve ondersteuning zijn we per direct op zoek naar een medior communicatieadviseur voor de duur van een jaar. Voor 2 projecten zal je worden ingezet: de Krimpenerwaard en voor Natuur Netwerk Zuid-Holland.

Achtergrond
In de Krimpenerwaard – het groene gebied tussen Gouda, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven - werken verschillende partijen samen aan behoud van landbouw; nieuwe natuur; combinaties met recreatie en een goede waterkwaliteit. In de Krimpenerwaard wordt 2250 hectare nieuwe natuur aangelegd. Tegelijkertijd wordt de waterkwaliteit verbeterd en kijkt het hoogheemraadschap waar in het werk ook de bodemdaling aangepakt kan worden. En bij deze ontwikkeling willen alle partijen kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf en de recreatie.

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. Provincie, gemeente, hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daar samen voor in.

Het programma gaat nu de uitvoeringsfase in en hierbij is veel behoefte aan procesondersteuning en ook aan communicatie met partners, mede-overheden en individuele (agrarisch) ondernemers. Er is een vaste communicatieadviseur vanuit de provincie betrokken (ca ½ fte). Je zult de communicatie in samenwerking met deze collega en in directe opdracht van de programmamanager vormgeven én uitvoeren.

De ontwikkelingen in de Krimpenerwaard sluiten aan bij het andere project waaraan je werkt: de realisatie van het Natuur Netwerk Zuid-Holland. Dit project heeft tot doel een samenhangend netwerk van natuurgebieden en de verbindingen daartussen te realiseren in de provincie. Het is een belangrijk deel van het provinciale groenbeleid, en er is op dit moment veel (media-)aandacht voor omdat ook de Europees beschermde Natura-2000-gebieden deel uitmaken van het Natuur Netwerk Zuid-Holland.

Wat ga je doen?
- Je gaat de communicatie vormgeven en uitvoeren (dat zal je doen met een vaste communicatieadviseur vanuit de provincie, die hierbij betrokken is)
- Je levert je bijdrage aan het opstellen van een communicatiestrategie en draagt zorg voor de uitvoering daarvan
- Je geeft mede vorm aan de communicatie rond het provinciebrede project Natuur Netwerk Zuid-Holland. Hiervoor wordt een afzonderlijk communicatieplan opgesteld door een van de adviseurs vanuit de provincie. Dit plan geeft richting aan de communicatie over deelprojecten binnen het Natuur Netwerk Zuid-Holland, waaronder het gebiedsprogramma Krimpenerwaard (Hierbij werk je samen met een senior adviseur en een medior adviseur van de provincie).
- Je stuurt onder anderen vormgevers, tekstschrijvers en eventuele andere experts aan bij de uitvoering van opdrachten
- Je treedt op als linking pin vanuit het programma Veenweiden Krimpenerwaard naar de provinciale organisatie en andersom – met name op het gebied van communicatie over de toekomst van de landbouw en van natuur en recreatie

Wat neem je mee:
- Je bent een resultaatgerichte communicatieadviseur op mediorniveau;
- Je bent 32 uur per week beschikbaar;
- Periode per direct – 31 december 2021. (NB medio 2021 plannen we een moment om de communicatie inzet te herijken en besluiten we over een eventueel vervolg op deze opdracht)
- Bij voorkeur ervaring met ‘groene’ gebiedsprocessen en stakeholdermanagement;
- Met kennis op hoofdlijnen van hoe de provincie politiek-bestuurlijk werkt;

Gunningscriteria:
- Aantoonbaar ervaring met het zelfstandig uitvoeren van communicatieprojecten zoals maken van flyers, schrijven van webteksten, aansturen van tekstschrijvers en filmmakers – dit alles binnen de kaders van een (al dan niet zelf opgesteld) communicatieplan (2 voorbeelden geven)
- Creativiteit binnen een communicatieopdracht (1 voorbeeld)
- Aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (1 voorbeeld / max 5 jaar geleden)
- Afgeronde communicatieopleiding op minstens HBO-niveau;

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06-82811603.Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310