Communicatie
Vacature

Medior Communicatieadviseur Stikstof

Overheid / 's-Gravenhage / Zuid-Holland /

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Medior Communicatieadviseur Stikstof. De functie is voor 24-32 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie tot 31 december 2021. In november 2021 plannen we een moment om de communicatie inzet te herijken en besluiten we over een eventueel vervolg op deze opdracht.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Dat is het motto van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Het college werkt aan acht ambities; één daarvan is Samen werken aan Zuid-Holland. Binnen deze ambitie valt ook de stikstof aanpak. Voor de communicatieve ondersteuning van de stikstof aanpak zijn we per direct op zoek naar een medior communicatieadviseur voor de duur van in ieder geval een half jaar met optie tot verlenging.

Stikstof aanpak
Zuid-Holland werkt samen met vele partners, zowel binnen als buiten de provinciegrenzen, aan de stikstof aanpak. In maart 2021 hebben GS daartoe de eerste uitvoeringsagenda Stikstof vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda gaat uit van reduceren van stikstofemissies, natuurherstel en ruimte creëren voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De uitvoeringsagenda kent een aanpak via provinciale beleidslijnen en een gebiedsgerichte aanpak. Het programmateam dat werkt aan de stikstof aanpak bestaat uit vier gebiedsregisseurs, vier actielijnhouders, verschillende inhoudelijke adviseurs, projectleiders en een programmamanager.

Wat ga je doen?
- Je gaat de communicatie vormgeven en uitvoeren (dat zal je doen in overleg met het programmateam stikstof en de woordvoerder/communicatieadviseur van de betrokken gedeputeerde).
- Je stelt een communicatiestrategie op en draagt mede zorg voor de uitvoering er van. Deze strategie moet mede het Zuid-Hollandse verhaal vormgeven: waar is de provincie van bij de stikstof aanpak en wat gaat de provincie concreet doen in samenwerking met andere overheden en sectoren.
- Je stelt nieuwsbrieven, websiteberichten, persberichten en andere communicatie-uitingen op voor zowel de het gehele stikstof aanpak stikstofdossier als, waar aan de orde, gebiedsprocessen in het kader van stikstof.
- Het helpen organiseren en vormgeven van webinars / bijeenkomsten.
- Je stuurt onder anderen vormgevers, tekstschrijvers en eventuele andere experts aan bij de uitvoering van opdrachten.
- Vanzelfsprekend is de inzet van bovengenoemde communicatiemiddelen afhankelijk van de gekozen communicatiestrategie en ondersteunend aan de aanpak van het programmateam.
- Je overlegt waar nodig met andere communicatie-adviseurs van de provincie of bij gelegenheden van andere partners, zoals o.a. het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- Je adviseert de programmanager en andere leden van het programmateam op pro-actieve wijze op het gebied van communicatie.

Wat neem je mee:
- Resultaatgerichte en pro-actieve communicatieadviseur medior-niveau
- Gemiddeld 24-32u / week (declaratie op basis van werkelijk gemaakte uren)
- Periode per direct – 31 december 2021 (in november 2021 plannen we een moment om de communicatie inzet te herijken en besluiten we over een eventueel vervolg op deze opdracht)
- Bij voorkeur ervaring met ‘groene’ gebiedsprocessen en stakeholdermanagement
- Met kennis op hoofdlijnen van hoe de provincie politiek-bestuurlijk werkt

Gunningscriteria:
- Aantoonbaar ervaring met het zelfstandig uitvoeren van communicatieprojecten zoals bijvoorbeeld het maken van flyers, nieuwsbrieven, schrijven van webteksten, aansturen van tekstschrijvers of filmmakers (2 voorbeelden geven)
- Aantoonbare ervaring met het opstellen van en/of werken binnen de kaders van een communicatieplan (1 voorbeelden geven)
- Creativiteit binnen een communicatieopdracht (1 voorbeeld)
- Aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (1 voorbeeld )

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate: 06 828 116 03.

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310