Communicatie
Vacature

Redacteur Regionale Energiestrategie (RES)

Overheid / Haarlem / Noord-Holland /

Voor de Provincie Noord-Holland zijn wij op zoek naar een Redacteur Regionale Energiestrategie (RES). De functie is voor 36 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van 1 januari 2022 tot tot en met 31 december 2022, met een optie tot verlenging met maximaal twee keer één jaar.

Voor deze functie kunnen wij geen ZZP-ers aanbieden.

Achtergrond
De RES 1.0 is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte.

In heel Nederland wordt verdeeld over 30 energieregio’s gewerkt aan de RES’en. De provincie Noord-Holland is opgedeeld in de Energieregio Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. In elke energieregio werken gemeenten, waterschap(pen), de provincie, energiecoöperaties en tal van belanghebbenden samen aan de RES. In juli 2021 zijn de RES’en 1.0 Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld.

Programmaorganisaties
De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door twee programmaorganisaties:
- Noord-Holland Noord werkt vanuit gemeente Alkmaar in opdracht van de 20 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de 18 gemeenten, provincie en het waterschap.
- Noord-Holland Zuid werkt vanuit de provincie Noord-Holland in opdracht van de 33 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij deze overheden: de 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen. De 2 programmaorganisaties werken nauw samen en als communicatieadviseur werk je voor beide programma’s.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het RES-proces.

De communicatiestrategie richt zich op het proces: de plan- en besluitvorming van de Regionale Energiestrategie (RES). Drie redenen hiervoor zijn:
o nut en noodzaak/ toekomstperspectief wordt in belangrijke mate aangegeven in het klimaatakkoord en met een landelijke campagne voor de RES (we sluiten hierbij zoveel mogelijk aan);
o complexiteit van plan- en besluitvorming is groot. Dit vraagt om zorgvuldig informeren en tijdig betrekken van partijen die hierbij een rol spelen;
o rol van het onafhankelijke programmabureau is facilitator van het proces.

De prioritaire doelgroepen van de programmabureaus zijn: partners (vooral provincie, gemeenten, waterschappen, energiebedrijven), stakeholders en pers. Inwoners worden vooral geïnformeerd en betrokken door de partners. Alle informatie is toegankelijk via 2 publieksvriendelijke websites.

Taken van de redacteur:
het schrijven van (nieuws)artikelen voor de website (interviews);
het meedenken over de invulling van congressen, kennis- en informatiebijeenkomsten en een actieve rol bij de organisatie van deze evenementen;
het regelmatig updaten van basisset communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief, huisstijl);
het onderhouden van de websites www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl (via wordpress) met informatie voor de verschillende doelgroepen, over het proces, de opgave, bijeenkomsten, bestaande projecten, interviews;
het in huisstijl laten opmaken van producten als de RES;
het plaatsen van berichten op social media (LinkedIn, Twitter, Youtube);
het periodiek maken en versturen van een nieuwsbrief (via Mailchimp);
het regelmatig bijstellen van de social mediastrategie en uitvoering daarvan;
monitoring social media en webcare en het maken van rapportages;
verslaggeving in beeld (foto, film);
het maken van filmpjes (via Imovie of ander programma);
opstellen/bijhouden beeldbank.

Voor veel van deze taken geldt dat afstemming met partners van groot belang is. De informatievoorziening moet eenduidig zijn en de communicatiekanalen van de partners moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet in de communicatie.

Profiel en functie-eisen
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
Je bent initiatiefrijk, verbindend en een resultaatgerichte doener;
Je kunt goed schrijven;
Je krijgt systemen als een CMS snel onder de knie;
Je hebt ervaring met interactieve communicatie;
Je hebt ervaring met beeld, eindredactie en contentcreatie voor online en social.

Verder heb je:
Een kritische blik;
Creatieve ideeën en draagt die ook uit.

Datum gesprekken: woensdag 15 december 2021

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct", of neem telefonisch contact op met Matthijs Westrate: 06-82811603.

Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310