Human Resource
Vacature

HR Adviseur

Overheid / BredaVoor het Openbaar Ministerie in Breda zijn we op zoek naar een HR Adviseur. De opdracht is uitgezet met een duur van een halfjaar startend vanaf eind februari 2023, met de optie tot verlenging. De opdracht is voor 36 uur per week met als standplaats Breda.

Functieomschrijving:

 • Als HR-adviseur ben je nauw betrokken bij het vertalen van landelijk beleid naar een samenhangend HR-instrumentarium voor het parket Zeeland-West-Brabant.
 • Je adviseert het management en bestuur over diverse vraagstukken (voor rijksambtenaren en rechtelijke ambtenaren) op het gebied van resultaatsturing, ontwikkeling en mobiliteit.
 • Als HR-adviseur ben je onderdeel van het HR team bestaande uit nog een HR Adviseur en een HR medewerker.
 • Je geeft advies aan het Dagelijks Bestuur, Directeur Bedrijfsvoering en het Managementteam inzake personele en organisatorische aangelegenheden.
 • Daarnaast ondersteun je de leidinggevenden in praktische zin bij de diverse HR vraagstukken, bijvoorbeeld rondom ontwikkeling en mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, ontslag en arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kunnen bij jou terecht met vragen.
 • Ook ongevraagd kan het Dagelijks Bestuur en het Management Team rekenen op jouw advies.
 • In de uitvoering van jouw werk stem je af met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • Daarnaast kun je gevraagd worden om deel te nemen aan het landelijk HR-overleg.
 • In de uitvoering van jouw werk schakel je waar nodig af met de landelijke HR-afdeling, collega’s van P-direkt en het Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR).

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Gevraagd en ongevraagd advies managementteam en bestuur.
 • Bieden van HR-advies en ondersteuning bij operationele en tactische HR-vraagstukken.
 • Vertaling van landelijk naar lokaal HR-beleid.
 • Coach en ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van verzuim casuïstiek, functioneringsvraagstukken, (strategische) personeelsplanning en werving en selectie.

Achtergrond opdracht

In verband met vertrek huidige HR adviseur zijn wij per direct op zoek naar een interim HR adviseur om, gedurende de werving van een vaste collega, werkzaamheden op te pakken.

Organisatorische context en cultuur

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord. In Nederland leven veel verschillende mensen samen. Dan is het belangrijk dat er wetten zijn waar iedereen zich aan houdt. Zo mogen burgers bijvoorbeeld geen geweld gebruiken, niet stelen of vernielen en zijn er regels om het verkeer zo veilig mogelijk te houden. Als iemand zich niet aan de wet houdt, kan iemand anders hiervan aangifte doen bij de politie. Of de politie kan een verdachte aanhouden. Ook mag de burger zelf een verdachte aanhouden die hij op heterdaad betrapt. In Nederland deelt alleen de overheid straffen uit. Belangrijk is dat iemand alleen gestraft wordt als vaststaat dat die persoon schuldig is aan een strafbaar feit. Daarvoor is onderzoek en onafhankelijke rechtspraak nodig. Rechtvaardigheid is immers een kernwaarde van onze rechtsstaat. Verdachten, slachtoffers en de samenleving moeten het vertrouwen kunnen hebben dat ze goed worden vertegenwoordigd in het strafproces. De straf moet ook in relatie staan tot het strafbare feit en recht doen aan de getroffenen.

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt op voor de samenleving. Het OM is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen, dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat er iemand naast hen staat, en dat de samenleving voelt dat het recht bij het OM in goede handen is. Het OM vormt samen met de Rechtspraak de rechterlijke macht. Het OM houdt zich bezig met het strafrecht. Het OM kan als enige instantie in Nederland bepalen of iemand voor de strafrechter moet verschijnen, en zo ja, voor welk strafbaar feit.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft een relevante afgeronde HBO opleiding. Bijvoorbeeld in de richitng van HRM.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring met het adviseren van management en bestuur bij personele en organisatorische vraagstukken.
 • De aangeboden kandidaat is politiek bestuurlijk sensitief.
 • Ervaring De aangeboden kandidaat heeft ervaring als HR-adviseur voor dagelijks bestuur en MT.
 • De aangeboden kandidaat levert bij zijn voorstel twee referenten aan. Wij benaderen deze referenten na de eerste gespreksronde en in overleg met de kandidaat

Wensen

 • De aangeboden kandidaat is na bekendmaking van gunning beschikbaar binnen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een politieke omgeving als HR-adviseur.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring als HR-adviseur binnen de Rijksoverheid.


Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan direct via deze link of neem contact op voor meer informatie met Jules Greeve via jules@doxa.nl of 06-57729553.Solliciteer direct

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310