Human Resource

Er is besloten om handhaving van de wet DBA uit te stellen tot 1 januari 2020. Dit heeft veel invloed op de zelfstandige en de werkgevers. Het houdt echter niet in dat de hele wet van de baan is, maar er zullen geen boetes en/of naheffingen worden opgelegd aan de partijen zodra geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wet DBA wederom uitgesteld

Er is besloten om handhaving van de wet DBA uit te stellen tot 1 januari 2020. Dit heeft veel invloed op de zelfstandige en de werkgevers. Het houdt echter niet in dat de hele wet van de baan is, maar er zullen geen boetes en/of naheffingen worden opgelegd aan de partijen zodra geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Met de wet DBA is geprobeerd om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Helaas is dit niet gelukt en heeft het geleid tot veel onduidelijkheid en onrust. Dit doet de Nederlandse economie geen goed, aangezien een groot deel van de arbeidsmarkt draait om ZZP’ers. Deze flexibele groep ondernemers zijn belangrijk voor de “BV Nederland”.

De opschorting houdt niet in dat de wet niet van kracht is. Er wordt van betrokken partijen nog steeds verlangd dat ze handelen naar de richtlijnen. Doxa HR, en de gehele Actos Groep, is voorbereid op naleving hiervan en heeft alle maatregelen getroffen om correct te handelen omtrent de wet DBA. Dit houdt in dat we onder andere overeenkomsten gebruiken, welke door de belastingdienst zijn goed gekeurd.

Hoe de situatie na 1 januari 2020 zal zijn is nog onduidelijk. Het streven vanuit het kabinet is om voor 1 januari 2019 duidelijkheid te hebben over een aantal genoemde aspecten, waaronder gezagsrelatie. Om hier duidelijkheid over te krijgen heldere richtlijnen te formuleren, zullen belangenorganisaties betrokken worden bij dit proces. Daarnaast wordt de praktijk ook nauw betrokken bij de formulering van nieuwe wet- en regelgeving.

Wil je op de hoogte blijven, houdt dan onze website in de gaten.

Bron: Kamerbrief

Het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Burg. Stekelenburgplein 199, Unit 4.1
5041 SC Tilburg
013-5187310